,,Weekend inteligent” (1)
  • 06-06-2022
  • 0 Comentarii
  • 203
  • 2

Întrucît am avut norocul să intru în posesia unui manuscris al domnului Ioan Scurtu, cunoscutul nostru istoric, intitulat ,,Weekend inteligent”, con­ți­nînd adnotări filozofice despre cultură, civilizație și personalitate, mi-am luat îngăduința de a selec­ta cîteva din reflecțiile autorului și a le prezenta cititorilor noștri, socotind că nu oricine are prilejul de a lua cunoștință de cugetări și aforisme cu totul deosebite, o adevărată enciclopedie de cultură și civilizație.
Gînduri ale autorului
● ,,«Omul este măsura tuturor lucrurilor», spunea Protagoras; înseamnă că omul este măsura tuturor valorilor”.
● ,,«Cultura este tot ceea ce rămîne după ce ai uitat tot și ce ai învățat», spune o butadă. Pentru a crea ceva trebuie să uiți ceva, nu trebuie să rumegi moștenirea, trebuie să creezi, să sporești valoric noul”.
● ,,«Uitarea este o lege a memoriei»; este vorba de o selecție în sensul îmbogățirii sale”.
● ,,Marile opere de cultură nu își epuizează puterile de educare; valorile virtuale neîntrevăzute în epocă vizează lumi viitoare. O valoare culturală nu are nu punct terminus, duce la civilizație”.
● ,,Civilizația este cultura în acțiunea sa dinamică și integrarea sa în toate domeniile vieții sociale. Noile descoperiri științifice sînt o operă de cultură, dar nu devin operă de civilizație decît atunci cînd sînt aplicate în practică și au devenit un bun al societății”.
Cîteva ipoteze despre cultură și civilizație, exprimate de mari personalități
● ,,Creșterea intelectuală și morală nu este mai puțin necesară decît bunăstarea materială. A ști este o nevoie vitală, a gîndi este o necesitate, adevărul este hrană ca și pîinea. O minte nehrănită cu știință și cu înțelepciune slăbește... Dacă există ceva mai sfîșietor decît un trup care se prăpădește din lipsă de pîine, e un suflet care se stinge din lipsă de lumină”... VICTOR HUGO
● ,,Cultura nu salvează nimic și pe nimeni. Ea nu justifică. Dar este un produs al omului, care se proiectează, se recunoaște în ea: singură această oglindă critică îi oferă imaginea sa”... JEAN-PAUL SARTRE
● ,,Cultura nu constă numai în rezultatele exterioare ale progresului tehnico-științific, ci mai ales în acele potențe interne spirituale, în convingerile și cunoștințele din care izvorăște dorința de cultură și capacitatea de a o realiza”... ALBERT SCHWEIZER
● ,,Gradul de civilizație al unui popor nu se socotește după numărul botinelor lustruite, al frazelor franțuzești și al gazetelor, ci după aptitudinea lui de a supune pute­rile oarbe ale naturii scopurilor omului”... MIHAI EMINESCU
● ,,Datorită omului, natura devine cultură, iar prin cultură omul dobîndește adevărata sa natură umană”... ROLAND CAILLOIS
● ,,Poporul nu este numai forța care creează toate valorile materiale, el este totodată izvorul unic și necesar al valorilor spirituale, el este primul filozof și poet, primul care a realizat frumusețea și genialitatea creației, el este cel ce a făurit mărețele poeme, toate tragediile lumii, ca și acea monumentală operă care se numește «istoria culturii»”... MAXIM GORKI
(va urma)
LILIANA TETELEA

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite