Un simplu telefon
  • 31-03-2021
  • 0 Comentarii
  • 296
  • 0

Chiar dacă unii oameni nu se cunosc între ei fizic, un simplu telefon la recomandarea unei cunoștințe îți poate aduce un prieten, un colaborator sau un partener de dialog. Așa s-au petrecut lucrurile, în cazul nostru, cu poetul din Iași, Cristian Harnău care, într-o dimineață de primăvară friguroasă, m-a sunat... Aflîndu-mă la prima convorbire cu el, nu știam cine este și care era motivul pentru care mă apelase. După ce s-a recomandat, am aflat răspunsul la nedumeririle mele. În felul acesta avea să devină colaboratorul revistei ,,Amurg sentimental”, unde, în scurt timp, i-au fost publicate creațiile poetice. Apoi, poeziile sale au apărut și în antologia ,,Veșnicul Mihai Eminescu”, pe care am editat-o cu ocazia comememorării a 130 de ani de plecarea poetului la cele veșnice. Cristian Harnău a fost inclus și în cartea noastră de interviuri ,,Contemporani prin culorile tipului”, după ce numele său s-a aflat printre laureații Concursului nostru de creație literară, intitulat ,,Vara visurilor mele”, ediția a XVII-a (2019), unde a cîștigat premiul I. Din cele mărturisite în interviu, aveam să cunosc mai multe despre acest poet, cu o activitate literară interesantă, cu apariții sporadice în diverse reviste și antologii, în dicționare și volume personale în tiraje de cîteva zeci de exemplare. În ciuda greutăților, mai ales de ordin pecuniar, în această orînduire bolnavă, în care tot mai mulți români trăiesc la limita subzistenței, el este prezent în breasla scriitorilor, pe care nu o laudă, dar nici nu o contestă. Și nu o face din lașitate, ci, probabil, din motive cunoscute doar de el. Citindu-i versurile, aveam să observ structurarea lor, pe mai multe paliere. Unul dintre ele fiind cel al dragostei față de limba literară și muzicalitatea versurilor, statornicite, întru mesaj și stare artistică, printr-o prozodie satisfăcătoare pentru climatul poetic actual. Scriu asta, cu gîndul la ,,poeții” de azi, pentru care nu mai există reguli ale creației lirice. La Cristian Harnău se simte o pregnantă rigurozitate a versurilor și un timbru personal, rezultat din aprofundarea filosofică a mesajului, dovedind că stăpînește arta cuvîntului, cu inteligență și simț apolinic. Este limpede că poetul trăiește la propriu prin poezie, el nu mimează creația, ci își urmează destinul poetic, trăind prin imagini flexibile și de bun-gust.

Cristian Harnău este poetul pregătit în orice moment să te ia prin surprindere cu versurile sale. Citindu-i creațiile, descoperi numaidecît o emulație de idei, aparent dezorganizate, dar avînd, fiecare dintre ele, un rol bine determinat în definirea unui poet sobru. Și dacă este așa cum se prezintă prin poezie, o influență aparte asupra structurii sale artistice o are activitatea pe care o desfășoară ca buchinist, comercializînd la tîrgurile de carte scrieri vechi, obiecte de artă, unele fiind chiar piese de patrimoniu cultural... Cu numele lui Cristian Harnău, agenda noastră s-a îmbogățit cu încă un poet de toată lauda, care trăiește și se încăpățînează să scrie într-o societate neprietenoasă cu lumea culturală, indiferentă la greutățile celor care scriu, pictează sau cîntă, la nevoile lumii artistice, în general...


ION MACHIDON,

directorul revistei ,,Amurg sentimental”

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite