UN PRIMAR CARE A ÎNVINS ÎNTUNERICUL
  • 20-11-2015
  • 0 Comentarii
  • 269
  • 0

Comuna Băneasa este aşezată la cîţiva kilometri de oraşul Giurgiu, reşedinţă de judeţ, pe şoseaua ce duce spre Olteniţa. Această comună „este constituită din localităţile Frasinu, Sf. Gheorghe, Băneasa, Meletie şi Pietrele, are o suprafaţă de 11097,40 ha, din care 616,95 ha în intravilan, şi este aşezată în sudul Cîmpiei Române, la trecerea către Lunca Dunării, poziţie aleasă de primii locuitori atît pentru accesul la izvoarele numeroase şi pentru că este protejată împotriva revărsărilor marelui fluviu, cît şi pentru terenurile mănoase rezultate după despăduriri…Comuna este formată din 5 sate care se învecinează la nord, cu comuna Mihai Bravu, la sud, cu comuna Gostinu, la est, cu comuna Prundu, iar la vest, cu comuna Daia”. Am consemnat aceste date din „Monografia comunei Băneasa”, Ed. Nicora, 2014, care este o sursă importantă de date şi documente referitoare la aceste locuri pline de istorie şi fapte de vitejie ale poporului nostru. Lucrarea este realizată de prof. Gheorghe Catrina şi ing. Ştefan Dumitrescu, fiul scriitoarei nonagenare Marga Dumitrescu Frasinu, din Daia. Comuna Băneasa se deosebeşte de alte comune din peisajul giurgiuvean prin preocupările zilnice ale sătenilor, prin tipicul muncilor agricole dar şi prin modul în care este gospodărită de edilul său, primarul Ion Viorel Rotaru. Despre el, unii oameni spun că, pînă să devină primar, a trecut pe la mai multe partide politice… Nu ştim dacă, în prezent, mai face politică şi dacă mai cochetează cu vreun partid, pe noi nu ne interesează acest lucru, ci realizările sale de cînd a devenit primarul comunei şi sînt, slavă Domnului!, destul de multe. Ion Rotaru se poate lăuda în faţa alegătorilor că a vegheat atent la programul pe care l-a prezentat în campania electorală din iunie 2012. Odată cu venirea la Primărie, lucrurile din această comună aveau să se schimbe în mod spectaculos, chiar dacă rivalii săi politici, deşi cunosc realitatea, pot să nu fie de acord cu opiniile noastre. Ca pretutindeni în ţară, şi în această comună există numeroase probleme, uneori greu de rezolvat. Una dintre acestea este şi aceea a numeroaselor familii rrome, ca şi a altor categorii sociale, cărora Primăria trebuie să le acorde ajutor bănesc… Trebuie să amintim că în această comună exista şcoală nouă, cabinete medicale uman, veterinar, medic stomatolog, post de Poliţie cu poliţişti care veghează 24 de ore din 24 la liniştea localnicilor şi un Cămin Cultural bine întreţinut… Dacă pînă mai ieri clădirea Primăriei părea o cocioabă în care locuieşte un bătrîn neputincios, acum situaţia e alta: totul s-a schimbat în peisajul acela dezolant, trist ca un colţ de cimitir neîngrijit. Nu numai că au fost tăiate bălăriile, ci s-au turnat alei din dale de pavaj colorate. S-a mai construit şi o parcare, unde cetăţenii pot să-şi lase maşinile cînd vin aici cu treburi…Este doar un aspect, dar realizările primarului sînt cu mult mai multe şi demne de luat în seamă. Spre exemplu, fiecare uliţă este pietruită, iar noaptea lămpile cu neon împrăştie lumină pretutindeni, dînd siguranţă loacalnicilor… Printre alte acţiuni importante ale acestui gospodar onest a fost grija de a construi în staţiile de transport în comun refugii din cărămidă cu acoperiş de tablă, pentru ca oamenii să se poată adăposti pe vreme de ploaie sau viscol, iar la intersecţii s-au înălţat troiţe bisericeşti. Asta înseamnă că locuitorilor comunei le pasă de credinţa lor ortodoxă. Iar pe plan cultural, comuna Băneasa se poate mîndri cu Ansamblul de dansuri populare „Mugurel de Vlaşca”, din satul Meletie, care este coordonat de preotul Mihail Balaban. Acest ansamblu a primit numeroase distincţii şi premii naţionale şi internaţionale, iar nu de mult a cîştigat Trofeul Festivalului judeţean „Din suflet de copil pentru copii, pe tărîm vlăscean”, aflat la cea de a IlI-a ediţie, organizat în comuna Gostinu cu ajutorul deosebit al profesorului de filozofie Velicu Gheorghe care realizează o emisiune culturală la o televiziune din Giurgiu. Pe scena acestui Festival am putut auzi vocea unduioasă ca murmurul codrului a cîntăreţei de muzică populară Georgeta Vasile, care cultivă cu talent şi har artistic folclorul din zona Vlascei, şi nu numai. Şi să nu uităm să amintim Biserica Adormirea Maicii Domnului, care a fost construită la 28 iulie 1908, cu sprijinul sătenilor şi care a fost sfinţită 2 ani mai tîrziu, la 14 noiembrie 1910, iar în prezent este slujită de preotul paroh Gheorghe Burlacu şi preotul Mocanca Paul Gigei, care sînt şi duhovnicii multor săteni. Pentru cinstirea sătenilor care au căzut pe cîmpurile de luptă din primul război mondial, la cîteva zeci de metri de lăcaşul modern al Primăriei a fost ridicat un monument de vie recunoştinţă unde localnicii depun coroane de flori, iar elevii recită versuri patriotice. Nu degeaba se spune din bătrîni că omul sfinţeşte locul! Primarul Ion Viorel Rotaru ne-a demonstrat că această zicală este adevărată, dacă există iniţiativă şi voinţă politică. Toate realizările sale sînt rodul unei bune înţelegeri între consilieri, viceprimar şi toţi cei care lucrează în această Primărie pentru binele cetăţenilor din Băneasa. Tuturor, succes şi putere de muncă în realizarea a noi şi noi proiecte pentru bunăstarea comunei lor! Prin realizările sale, primarul Ion Viorel Rotaru ne-a arătat că are vocaţie de gospodar.

Ion MACHIDON,

preşedintele Cenaclului „Amug sentimental”

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite