TRANSILVANIA MULTICULTURALĂ (VIII)
  • 27-08-2021
  • 0 Comentarii
  • 321
  • 0

Barocul este un exemplu al expresiei retorice și al persuasiunii. Active vizual, aceste clădiri derivate din stilul clasic sînt decorate cu picturi și statui expresive, fiind adesea considerate un răspuns artistic al Bisericii Catolice la provocările Reformei. Barocul este ultimul mare stil european de arhitectură, care acoperă perioada anilor 1550 – 1750, iradiind din Italia și numindu-se, așa cum spun unii specialiști, în lipsa unui nume mai bun, baroc. Caracteristicile acestui stil sînt monumentalitatea, dinamica forței și a grației, atenția pentru detaliul natural, îngemănarea regnurilor, și, aș adăuga eu, în cazul edificiilor, voluta (o spirală mare sub formă de sul – n.a.).

Perioada conturării acestui stil este una zbuciumată, dacă amintim aici doar cîteva evenimente contemporane creării și formării lui: asediul Vienei de la 1683, Războiul de Secesiune din 1706, Războiul Franco-Spaniol din 1719 sau cutremurul din Lisabona de la 1755.

Barocul e considerat stilul Contrareformei Reli­gioase, așa cum aminteam mai sus, prin care Biserica Catolică vrea să alunge din compozițiile destinate clerului tot ce ar fi putut crea gînduri profane membrilor acestuia. Astfel, se vor imagina în artă toate formele de autochinuire ascetică pentru renunțarea la plăcerile lumești, o pasiune pentru chinurile lui Christos și ale Maicii Sale cînd El era pe cruce. Din această perspectivă, barocul este afirmarea emfatică a credintei catolice prin acte artistice. În Transilvania dominată de habsburgi opțiunea pentru artă de gust european pare mai firească decît împrumuturile culturale și estetice ale celorlalte țări române. Din cauza împrejurărilor politice și sociale binecunoscute ale dominației maghiaro-habsburgice în Transilvania românească, în care administrarea țării o dirijaseră maghiarii și/ sau germanii, Transilvania fusese mult mai permeabilă la exemplele lumii occidentale, situație favorizată de faptul că ortodoxismul  și idea de românitate fuseseră persecutate aici.

Exemple impresionante de arhitectură barocă majestuoasă avem în arhitectura cetății Vauban de la Alba Iulia, fosta Alba Carolina, reședință a garnizoanei austriece, unde cele patru porți, sau arcuri de triumf, asociate punctelor cardinale, au o decorație bogat ornamentată în primul rînd cu vulturul bicefal al habsburgilor, simbolizînd prin cele două capete ale sale că împăratul habsburg era ,,împăratul împăraților”, apoi prin zeițele înțelepciunii și abundenței, prin imaginile prizonierilor turci capturați sau prin imagini militare de cuceritor și învingător în războaie ale unui erou al acelor timpuri, comandantul Eugeniu de Savoia. Însă prima manifestare a barocului în Transilvania o reprezintă tot o construcție militară, Turnul cu Ceas din Sighișoara, reconstruit în formă actuală după incendiul din 1676 cînd, datorită lui Welt Gruber din Tirol și a tîmplarului local Valentin, acoperișul turnului distrus de foc este refăcut în formă actuală cu țiglă de ceramică colorată, cu bula din vîrful turnului avînd o capacítate de 12 găleți cu apă și care, spun legendele, ar fi fost construită și pusă acolo de către un uriaș ce trăia în zonă.

Astfel, toate detaliile turnului pomenite mai sus, la care adăugăm prezența ceasului, un element civilizator în Europa acelor timpuri, cu sistemul său de păpuși pe care îl găsiți descris în cartea mea ,,Ghid prin România”, asemănător celui din Turnul primăriei din München, concurează la calitatea de primă expresie a barocului în Transilvania. Palatele nobiliare, aici, la margine de Imperiu Habsburgic, la mare distanță de Roma catolică și de Viena imperială, vor începe să aibă curți de privit și de preumblare așa cum găsim la Bonțida sau la Gornești, ca o manifestare a bogăției și potenței financiare a nobililor locali ce voiau să imite, în acest fel, marea aristocrație și chiar regalitatea europeană, unde Ludovic al XIV-lea a ridicat Versailles-ul, un palat absolut, ce trebuia să exemplifice acest ,,absolut” care era regele însuși.

(va urma)

Marius Marin

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite