TRANSILVANIA MULTICULTURALĂ (IV)
  • 27-07-2021
  • 0 Comentarii
  • 414
  • 1

Ortodocșii - românii (2)

Fiindcă noi am ,,moștenit” creștinismul de la bulgari, cuvintele care țin de slujba religioasă au origine slavă (popă, diacon, slujbă), iar cele care țin de credință (înger, biserică, Dumnezeu) vin din latină. Pentru că limba oficială a Bisericii Ortodoxe este slavona, folosim și noi alfabetul chirilic aferent acesteia nu doar în biserică, ci și în viața socială, asta pînă cînd Alexandru Ioan Cuza realizează că sîntem o nație latină, care folosește alfabetul chirilic, și, în ciuda opoziției bisericii, introduce alfabetul latin. Dreapta credință ortodoxă este, după cum spunea părintele Ilie Cleopa, ,,o luptă și o credință lucrătoare, cînd se face după legea lui Dumnezeu. Protestanții zic că mîntuirea se face doar prin credință, fără fapte, însă Apostolul Iacob spune că o credință fără fapte este moartă, că și diavolii cred, dar nu fac voia lui Dumnezeu”.

În concluzie, credința care este împodobită și îmbrăcată în faptele bune este cea lucrătoare, care aduce mîntuire sufletului. Numai credința care lucrează prin dragoste îl poate mîntui pe om. După invazia Transilvaniei de către regatul magiar catolic și apostolic, românii vor continua să-și păstreze atît limba cît și credința ortodoxă, în ciuda încercărilor repetate și agresive ale maghiarilor de a-i converti la catolicism. Nici măcar reforma religioasă cu un adînc substrat social a lui Martin Luther nu a schimbat această stare de lucruri.

În timpul contrareformei Bisericii Catolice, în anul 1699, o parte a românilor din Transilvania acceptă unirea cu biserica Romei în schimbul obținerii drepturilor politice, sociale și militare care le fuseseră luate din 1347. Astfel, apare religia greco-catolică, care respectă cele patru ,,puncte florentine” (stabilite de catolici cînd au încercat la un moment dat să reunească bisericile creștine sub conducerea Papei), adică: primatul papal, împărtășania cu azimă, adaosul filioque și existența purgatoriului. La scurt timp de la această unire cu biserica Romei, s-a întrunit Dieta Transilvaniei care, cercetînd satele și pe credincioșii lor, a constatat că românii rămăseseră neclintiți în credință. După cîțiva ani, prin 1744, Inocențiu Micu Klein, episcop greco-catolic, îi convoacă pe credincioșii români în sinodul de la Blaj, prin care se hotărăște abandonarea uniatiei, din cauza faptului că Biserica Catolică nu-și respecta promisiunile de acordare a drepturilor pe care românii le ceruseră, iar aceștia se reîntorc în proporție de masă la Biserica Ortodoxă. Ca răspuns, Maria Tereza a trimis în Transilvania armata imperială ca să distrugă cu tunurile și să incendieze mînăstiri și biserici ortodoxe.

Cu toate astea, vor rămîne suficienți greco-catolici care vor primi pînă la urmă dreptul de a studia la Berlin, la Viena, la Praga și se vor întoarce cu noi cunoștințe și informații care-i vor ajuta să lupte mai eficient pentru emanciparea polítică și socială a tuturor românilor transilvăneni, fie ei greco-catolici sau ortodocși. În prezent, biserica greco-catolică există în armonie cu cea ortodoxă și cu cea protestantă.

* * *

Pentru că arhitectura și arta, în general, s-au manifestat pe tot parcursul civilizației, mai ales în zona bisericească, aceste monumente închinate Divinității fiind formele în care s-a manifestat cel mai adesea gustul omului pentru frumos și inovațiile sale artistice, aș dori înainte de a începe acest ultim capitol, să vă explic cum s-a ajuns la aceste forme constructive eclesiastice.

Primele construcții destinate slăvirii Divinității sînt templele, care au, îndeobște, trei încăperi ce indică trecerea de la lumea laică către noua grădină a pămîntului purificat, și apoi la rai. Simbolul pămîntului purificat de Cerul coborît pe pămînt se regăsește, în construcția bisericilor, în forma turnului principal, care este, de regulă, de plan pătrat, peste care se așază un dom semicircular. Dom-ul, cupola semicirculară, reprezintă continuitatea mișcării planetelor pe boltă cerească sau cerul care se coboară pe pămînt, simbolizat de turnul cu plan pătrat, purificîndu-l. Aceasta pentru că pătratul reprezintă cele patru elemente esențiale ale vieții pămîntene: apa, aerul, focul și pămîntul. La bisericile moldovenești, turnul se clădește peste un octogon, care simbolizează, prin colțurile sale, cele șapte zile ale Creației și a opta zi a Învierii.

(va urma)

Marius Marin

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite