Roata Timpului (2)
  • 06-08-2021
  • 0 Comentarii
  • 270
  • 2

Perioada anilor 1940-1944 a înglobat în ea istoria pentru un veac. Pe plan personal, a schimbat destinul meu şi al familiei mele şi, desigur, al întregii ţări. Pentru unii schimbarea a fost în bine, pentru alţii, în rău – fiecare cu destinul său, decis de cine ştie ce Tratat dintre marile puteri, iar nu de Tatăl din Cer. Iată principalele repere ale istoriei acelor ani:

- La 15 iulie 1940, Hitler trimite o scrisoare regelui Carol al II-lea, cerînd pe un ton imperativ unele concesii teritoriale către Ungaria horthystă şi ameninţînd că dacă nu se va încadra în ,,noua ordine, atunci ,,sfîrşitul va fi foarte aproape pentru România.

- La 30 august 1940 se semnează la Viena documentele ,,arbitrajului” germano-italian (Diktatul de la Viena), prin care partea de nord a Transilvaniei (43.492 kmp şi 2.666.000 de locuitori) este predată Ungariei horthyste, Germania şi Italia ,,garantînd” noile frontiere ale României.

- La 4 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu este numit preşedinte al Consiliului de Miniştri; regale Carol al II-lea cedează generalului principalele prerogative ale puterii.

- Guvernul Marii Britanii, prin Winston Churchill, recunoaşte acest tratat printr-o declaraţie. Carol abdică, silit de fasciştii români şi germani, transmiţînd prerogativele regale fiului său, Mihai.

- La 7 septembrie, prin Tratatul de frontieră româno-bulgar, partea de sud a Dobrogei - ,,Cadrilaterul” – intră în componenţa Bulgariei.

- La 12 octombrie 1940, trupele hitleriste intră în România pe baza ,,garanţiilor” privind noile graniţe. Antonescu semnează, la Berlin, adeziunea României la ,,Pactul tripartit” încheiat la Berlin, între Germania, Italia şi Japonia.

- În 21-23 ianuarie 1941, Mişcarea legionară organizează o rebeliune armată, însoţită de masacre sîngeroase. După înăbuşirea rebeliunii de către armată se formează un nou guvern, condus de generalul Antonescu, format exclusiv din militari. Marea Britanie rupe relaţiile cu România şi ia măsuri de blocadă. Toate instituţiile sînt militarizate şi astfel s-a instaurat Dictatura militară.

- În 1944 are loc acţiunea de zdrobire a Wermachtului şi, la 12 septembrie, se semnează, la Moscova, Convenţia de armistiţiu dintre guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite, pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei fasciste.

La 23 august 1944, are loc insurecţia armată antifascistă, răsturnarea dictaturii militare-fasciste, care marchează începutul revoluţiei populare în România. Sub preşedinţia generalului C. Sănătescu, a guvernului de coaliţie a F.N.D. cu principalele partide istorice P.N.Ţ. Maniu şi P.N.L. Brătianu, ia fiinţă Asociaţia ARLUS.

- La 6 martie 1945 se formează guvernul democrat Dr. Petru Groza, iar clasei muncitoare îi revine rolul de conducător. Astfel, timp de o jumătate de veac, ne-am închinat Crailor de la Răsărit.

Sfîrșit

LILIANA TETELEA

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite