Renew Europe
  • 15-08-2022
  • 0 Comentarii
  • 570
  • 1

Al treilea mare partid din Parlamentul European, după PPE și PSE, este Partidul Renew Europe, în traducere Reînnoirea Europei. Acesta este un grup politic liberal, pro-european, succesorul grupului Ali­anța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), care a existat în timpul celui de-al șaselea, al șaptelea și al optulea mandat, din 2004 pînă în 2019. Ca toate celelalte partide europene, și aceștia au venit în fața alegătorilor cu un program. În deschidere, deputații RE ne asigură că vor face totul pentru ca europenii să trăiască mai bine, mai uniți și mai fericiți. În acest scop, vor acționa în direcția dezvoltării inteligenței artificiale a promovării egalității tuturor, cît și a unei legislații în ceea ce privește fluxurile migratorii. De asemenea – spun ei – „vom contracara eforturile distructive ale populiștilor din toate părțile spectrului politic și ale naționaliștilor extremi”. Observați că tuturor le e frică de „naționaliștii cei răi” care vor să le strice planurile de dezvoltare armonioasă a Uniunii Europene.
Mai departe, membrii Renew Europe își doresc să elaboreze o lege ambițioasă a Uniunii Europene privind clima, cu instrumente efi­ciente, lege bazată pe neutralitatea tehnologică, care să ridice obiectivele pentru emisiile de gaze cu efect de seră ale UE la 55% pînă în 2030 și să atingă emisiile nete zero pînă cel tîrziu în 2050. Pentru ei, tranziția ecologică merge mînă în mînă cu asigurarea prosperității economice și a echității societale. „Vom lucra pentru o tranziție care încurajează inovația și oferă oportunități de creare de valoare și standarde de viață mai ridicate în toate colțurile Uniunii într-un mod echitabil și just“.
„Ne vom strădui să facem noi acorduri comerciale libere și echitabile, care să asigure locuri de muncă în Europa și, de asemenea, să ne exportăm standardele și valorile. Uniunea Europeană pe care ne-o dorim este una care își poate îndeplini ambiția de a aborda noile provocări care urmează. Acesta este motivul pentru care dorim un buget modernizat, care investește într-un viitor mai luminos pentru toți. În același timp, considerăm că finanțarea țărilor membre ar trebui să fie condiționată de respectarea legislației Uniunii Europene”.
Nu vi se pare ciudat că vocabularul folosit e unul extrem de socialist? Noi avem podul plin de expresii din astea cu „viitorul luminos al Patriei” sau „mîndră e corabia, meșter cîrmaciul”. Cred că dacă m-aș apuca să le dedic conducătorilor UE poezii inspirate din literatura proletcultistă, ar leșina de plăcere, fiindcă eu am senzația că sînt făcuți din același aluat ca destinatarii poeziilor din deceniul 5 al Secolului XX. Apoi, dacă vă uitați atent, europenii scriu în prezentare că finanțarea statelor membre ar trebui să fie condiționată de respectarea legislației Uniunii Europene. Cu alte cuvinte: „vă dăm bani dacă jucați cum vă cîntăm noi și sînteți cuminți. Nu sînteți cuminți, nu pupați nimic”. Cît despre exportarea valorilor Uniunii Europene, vă invit să vedem împreună care sînt acestea.
Din capul locului sîntem asigurați că Renew Europe este „în fruntea apărării valorilor noastre europene comune, ale democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Întrucît democrația liberală este atacată atît din interiorul, cît și din afara UE (cine o atacă?), Renew Europe se va ridica pentru a proteja aceste realizări istorice cît și proiectul european. În timp ce naționaliștii și populiștii încearcă să divizeze și să conducă, grupul nostru îmbrățișează diversitatea, egalitatea și pluralismul”. Ca să vezi: nenorociții ăia de naționaliști, împreună cu populiștii, cum vor ei să împartă și să conducă, în timp ce Renew Europe promovează diversitatea, egalitatea și pluralismul. Diversitate am aflat cu toții ce înseamnă și la ce se referă: să ne schimbăm fiecare cum ne vine cheful sexul din sculare în culcare, egalitatea ne-a confirmat ceea ce ne spusese și Coșbuc –  anume că nu-i pentru căței –, cît despre pluralism... am scris în editorialul din numărul trecut cum cred că stau de fapt lucrurile.
Firește că nici femeile nu sînt uitate în agenda acestui partid, doar că aici intervine o nuanță interesantă, coroborată cu ideile lor de egalitate și diversitate. Iată ce se arată în document: „Renew Europe reprezintă promovarea și protecția drepturilor femeilor, promovarea egalității și a șanselor egale, în special pe piața muncii, și eliminarea tuturor formelor de violență și discriminare pe criterii de gen. Pentru a atinge aceste obiective, este esențial să contracarăm reacțiile împotriva drepturilor femeilor atît la nivel global, cît și în cadrul UE, să integrăm o perspectivă intersecțională de gen în toate politicile Uniunii Europene și să urmărim o armonizare ascendentă a drepturilor femeilor între statele membre. Vom continua să luptăm pentru implementarea deplină a Convenției de la Istanbul. Renew Europe recunoaște toate persoanele care se autoidentifică ca femei, ca fiind incluse în domeniul de aplicare al acestor priorități; aceasta include toate femeile, indiferent de identitatea lor de gen, expresia de gen și caracteristicile sexuale”.
Ați înțeles, da? Dacă nu-ți mai convin drepturile pe care le ai ca bărbat, te autoidentifici ca femeie și beneficiezi automat de drepturile acordate femeilor. Vă dați seama ce bulibășeală o să fie? Parcă-l văd pe nea Vasile, cu barba nerasă de patru zile, cum îi fură fustele nevestii, se îmbracă cu ele și se duce la șeful lui să-i spună cu vocea gîjîită de tutun că el s-a autoidentificat ca fiind femeie și să nu-l mai discrimineze la locul de muncă, fiindcă are drepturi, sau să-i dea concediu de maternitate, ca să nască! Să-l pună numaʼ Dumniezoʼ pe șef să-i spună că nu are cum să rămînă gravid, ș-apoi lasă, de nu i-o plăcea șefului ce i-o face nea Vasile!
Cam asta intenționează băieții aștia veseli din Renew Europe: să ne facă pe toți la fel de veseli ca ei, fiindcă așa cum pentru marxiști/ comuniști clasa socială discriminată și care trebuia protejată, în numele căreia s-au făcut revoluții, au fost trimiși oameni în lagăre de exterminare și au fost distruse familii era cea muncitorească, pentru neo-marxiști clasa socială în numele căreia nu precupețesc nici un efort pentru a o ridica la putere și a-i instaura dictatura este cea a persoanelor LGBTQ. Asta, așa... pentru o justă comparație.
Apoi, în document se fac referiri la chestiuni care țin de combaterea infracționalității și terorismului. Citez: „Solicităm Comisiei să încurajeze cooperarea în materie de securitate a statelor membre, inclusiv în domeniile criminalității transfrontaliere și terorismului. Îndemnăm Comisia să prezinte propuneri ambițioase pentru crearea unui «scut de securitate cibernetică» european și a unei poliții cibernetice europene, pentru a proteja cetățenii UE și statele membre împotriva atacurilor cibernetice. Solicităm Comisiei să prezinte propuneri specifice cu privire la modul de îmbunătățire a cooperării judiciare în materie penală, pentru a se asigura că atît inculpații, cît și victimele infracțiunilor au drepturi procedurale protejate în timpul procedurilor penale în întreaga Uniune Europeană. Vom continua să solicităm o propunere de consolidare a competențelor Europol și Eurojust și de creștere a resurselor acestuia”.
În legătură cu acest capitol al justiției regăsim și un fragment referitor la libertatea de exprimare și presa liberă. Deputații RE spun că vor solicita Comisiei să consolideze lupta împotriva discursului instigator la ură online, respectînd în același timp drepturile fundamentale. „Solicităm Comisiei să prezinte o propunere de mecanisme puternice și cuprinzătoare pentru a proteja și întări libertatea de exprimare, libertatea presei și pentru a spori protecția jurnaliştilor, inclusiv prin îmbunătățirea transparenței proprietății mass-media, prin adoptarea unui plan la nivelul UE și a unei directive anti-SLAPP, crearea unui fond permanent al UE pentru jurnaliştii de investigaţie şi stabilirea unui mecanism de reacţie rapidă pentru jurnaliştii aflaţi în pericol”.
Ce înțeleg ei prin instigarea la ură online? Un discurs naționalist moderat, aflat în totală contradicție cu valorile lor bazate pe diversitate și amestec va fi amendat? Un discurs pro familie și contra diversității și prozelitismului LGBTQ va duce la condamnarea celui care-l promovează, fiindcă va fi considerat instigator? Întreb și eu.
Un alt capitol important din programul politic al Renew Europe este cel referitor la climă. În acest sens, se arată următoarele: „Renew Europe se angajează pe deplin față de obiectivul de 1,5 grade al Acordului de la Paris. Ne vom asigura că tranziția necesară către o societate neutră din punct de vedere climatic pînă cel tîrziu în 2050 va fi o poveste de succes europeană. Viitorul nostru depinde de ecosisteme sănătoase, iar tranziția ecologică trebuie, prin urmare, accelerată. Acest lucru necesită coerență deplină și integrarea obiectivelor de mediu și climat în toate politicile UE. De asemenea, înseamnă că nici o politică, plăți sau acorduri internaționale nu ar trebui să acționeze împotriva obiectivelor noastre în materie de climă și mediu sau Acordului de la Paris“. Cu alte cuvinte „cine nu e cu noi e împotriva noastră”! Pentru cine nu știe, asta era deviza comuniștilor acum 50 de ani. Tot despre climă și protecția naturii vorbesc cei de la Renew Europe și cînd spun că „UE trebuie să intensifice protecția naturii printr-o strategie ambițioasă pentru biodiversitate pentru 2030, menită să stopeze și să inverseze pierderea biodiversității în Europa și la nivel global. De asemenea, ar trebui să exploateze pe deplin beneficiile colaterale ale acțiunii europene în domeniul schimbărilor climatice. În primul rînd, solicităm obiective concrete și măsuri legale, ținînd cont de diferențele regionale din Europa, care ar trebui să includă în special stabilirea unui obiectiv pentru ariile protejate în Europa și la nivel global, cu cea mai mare ambiție posibilă”. Însă fiți atenți la ce urmează. „În al doilea rînd, UE trebuie să abordeze factorii care provoacă pierderea biodiversității, în special prin politicile sale agricole, pescuitului, comerciale și energetice, precum și prin strategia UE pentru păduri. Subvențiile pentru pescuit și agricultură care subminează obiectivele privind biodiversitatea trebuie să fie eliminate”. Adică să terminăm cu agricultura, pescuitul și, implicit, cu creșterea animalelor și să transformăm Europa într-o sălbăticie în care oamenii să mănînce chimicale și să fie incinerați pentru a evita poluarea solului și a apelor. Poate par paranoic spunînd asta, dar uitați-vă ce fac în Olanda pe motiv că bălegarul și pîrțurile vacilor poluează atmosfera. „Avînd în vedere, natura energiei regenerabile și electrificarea în curs de desfășurare a sectorului transporturilor, politicile Uniunii ar trebui să sporească inovarea și desfășurarea stocării durabile a energiei. Renew Europe ar trebui să susțină o eliminare treptată a subvențiilor pentru cărbune și combustibili fosili în Uniune, concentrîndu-ne eforturile pe noile tehnologii curate, cum ar fi gazele verzi și hidrogenul, abordînd în același timp scurgerile de metan. Tranziția ecologică trebuie să fie cît mai ambițioasă posibil, respectînd mixul energetic al statelor membre”. De aceste deziderate s-a ales momentan praful, fiindcă minele de cărbune se redeschid din cauza sancțiunilor bumerang contra Rusiei, ce i-au lovit exact în moalele capului pe competenții noștri conducători.
În continuare, se arată că agricultura europeană ar trebui să devină una ecologică, în sprijinul biodiversității, că în mările și oceanele ce mărginesc UE ar trebui redus pescuitul excesiv fiindcă „modul în care pescuim astăzi afectează calitatea hranei noastre și sănătatea ecosistemelor marine și a comunităților de pescuit de coastă. Oceanele sănătoase și stocurile de pește sănătoase sînt esențiale pentru asigurarea viabilității pe termen lung a sectorului pescuitului din UE și a capacității oceanelor de a furniza servicii ecosistemice esențiale omenirii și bogăție generațiilor viitoare”. Înseamnă că proiectele de energie off-shore nu ar trebui implementate, fiindcă afectează exact lucrurile pe care voi vreți să le apărați. Cum o să faceți? Cred că nici voi nu știți.
În finalul documentului, politicienii RE spun că „UE are nevoie de o politică externă și de securitate comună eficientă și coerentă, care să-și consolideze poziția geopolitică și de securitate ca actor global, bazată pe respectarea deplină a dreptului internațional, a dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar, a respectării mediului și a protecției și promovării multilateralismului ca cea mai bună modalitate de a aborda provocările globale. Acest lucru poate fi realizat doar prin unitate, cooperare, hotărîre, încredere și vigoare”. Foarte frumos acest deziderat al politicii externe pe care trebuie să o facă Uniunea Europeană. Rezonez cu acest punct, dar găsesc apoi o afirmație extrem de interesantă: „Rezolvarea pașnică a conflictelor prelungite trebuie să devină o prioritate clară a UE, în special în vecinătățile estice și sudice, iar UE ar trebui să dezvolte roluri eficiente de prevenire a conflictelor și de mediere, precum și metode responsabile, eficiente și transparente de utilizare a instrumentelor financiare externe existente”. Păi ce-ai făcut, mă nene, mă? Vorbiți de „rezolvarea pașnică a conflictelor prelungite (...) în special în vecinătățile estice (adică Ucraina, Rusia ș.a.m.d.)” și în 6 luni de război în Ucraina nu am văzut nici măcar o inițiativă de a media pacea, ci doar declarații războinice și armament trimis lui Zelensky. Nu am văzut rolul jucat de UE pentru a preveni conflictele, așa cum se arată în document, ci doar frecventarea lui Putin după invadarea Georgiei și a Crimeei în 2014, încurajîndu-l astfel să facă ce face acum. Nu am văzut mediere la cererile repetate adresate NATO de același autocrat rus, pentru a nu fi primită Ucraina în organizația militară menționată. Sînteți mincinoși și ipocriți, sau mi se pare mie?
În finalul programului parlamentarii RE se
referă la comerț, care este bun pentru creșterea economică, prosperitate, oportunități de afaceri și locuri de muncă. „Poate fi, de asemenea, un instrument important pentru promovarea valorilor și standardelor UE, a promovării dezvoltării durabile și a drepturilor omului și pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice. Ne dorim un comerț bazat pe reguli, liber și echitabil, care să permită condiții de concurență echitabile și un acces îmbunătățit la piețele externe pentru exportatorii europeni și la importuri mai ieftine pentru producătorii și consumatorii europeni, precum și dialog pentru a găsi soluții comune la provocările comune de pe scena globală”. Firește că putem puncta cîteva nuanțe. Renew Europe ne îndeamnă să ne asigurăm că acordurile de liber schimb sînt aplicabile și includ capitole puternice de dezvoltare durabilă, pe deplin conforme cu angajamentele internaționale și cu Acordul de la Paris. Acestea sînt puse în aplicare în mod eficient
și ca instrumente pentru a aborda probleme precum drepturile omului, schimbările climatice, egalitatea de gen și drepturile muncii și sînt dezvoltate și implementate într-un mod nediscriminatoriu. Adică liber schimb, dar dacă ni se pare că tu nu respecți drepturile omului așa cum le considerăm noi, dacă poluezi prea mult după standardele noastre și dacă nu permiți căsătoriile între membrii grupului LGBTQ, ne mai gîndim dacă cumpărăm produse de la tine și dacă nu, îți punem taxe uriașe ca să le vinzi pe ale tale în UE. Democratic și echitabil, nu?
După cum vedeți, cei de la Renew Europe abordează în programul politic aceleași teme principale de discuție ca și în programele PPE și PSE: clima și egalitatea de gen pe care trebuie să le îmbrățișăm obligatoriu cu toții, fie prin convingere, fie prin constrîngere.
Partidele românești care fac parte din acest grup parlamentar european sînt USR și Reînnoim Proiectul European al României (REPER), un partid politic pro-european din România, fondat de fostul președinte al USR, Dacian Cioloș și de alți patru europarlamentari. Partidul a fost desprins din Uniunea Salvați România (USR) și este condus de Dragoș Pîslaru și Ramona Strugariu. Partidul este asociat în mare parte cu fostul premier și președinte al USR, Dacian Cioloș, care a ales să nu ocupe nici o funcție în conducerea formațiunii.
După ce am prezentat programele primelor trei mari grupuri parlamentare europene – și sper că am reușit să vă lămuresc în mare măsură asupra politicii pe care o fac – în episodul următor voi analiza programul Partidului Conservator, mult diferit de al celorlalte.

NICU MARIUS MARIN,
antreprenor HORECA

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite