Prin ochii prezentului
  • 27-06-2022
  • 0 Comentarii
  • 198
  • 0

Numele scriitorului și publicistului Neagu Udroiu nu-mi este necunoscut; de-a lungul anilor l-am întîlnit în paginile diverselor reviste, dar, din păcate, nu-i citisem cărțile pentru a mă familiariza cu subiectele abordate. Spun, însă, că l-am cunoscut cu mulți ani în urmă, într-o toamnă tîrzie, cu parfum de struguri aromați sub mîngîierea razelor de soare. Era de Sfîntul Dumitru, cînd un grup de oameni inimoși au pus la cale sărbătorirea poetului Dimitrie Bolintineanu, patronul spiritual al localității Bolintin Vale, din județul Giurgiu. La vremea aceea, cred că scriitorul avea în jur de 60 de ani. Doamne, cum trece vremea! Preocupat de una, de alta, nici nu știi cînd te trezești la vîrsta senectuții, făcîndu-ți bilanțul vieții să vezi ce ai realizat... În cazul lui Neagu Udroiu, nu vîrsta contează, ci faptele sale, pe tărîm cultural, pînă ce a devenit octogenar și cînd se poate lăuda cu o carieră scriitoricească strălucită și cu multe alte lucruri formidabile pe care le-a întreprins cu pasiunea omului de înaltă cultură. Pentru cei care i-au îndrăgit cărțile, dar și pentru aceia care l-au cunoscut și i-au admirat prestația de om bine pregătit profesional, în adunările publice la care a fost prezent, transcriem și noi cîteva date din biografia sa. Și o facem pentru prețuirea pe care i-o purtăm, ca magistru al culturii giurgiuvene, care nu s-a dezis niciodată de acest loc de baștină al său, unde a copilărit și a învățat carte pentru ca, mai tîrziu, presa românească să se mîndrească cu numele său: ,,Neagu Udroiu s-a născut la 3 aprilie 1940 în satul Cartojani din fostul județ Vlașca. La Uzinele Vulcan din București, a fost elev (1955/1958); lăcătuș (1958/1959); inginer (1964/1966). Activitate mass-media: Presă scrisă, radioteleviziune, agenții de presă, sistem editorial etc. Diplomație: Ambasador extraordinar și plenipotențiar în Finlanda și Estonia (2001-2006). Cetățean de onoare al orașului Minneapolis (cel mai mare oraș din statul nord-american Minnesota) și Cetățean de onoare al orașului Bolintin Vale”. Cunoștințele sale despre cultură, istorie și viață, cu parcurgerea tuturor etapelor de pregătire și formare intelectuală, culminînd cu ocuparea înaltei funcții de ambasador, care presupune, grație tuturor acestor acumulări de-a lungul vieții sale, promovarea și reprezentarea țării în străinătate, toate acestea sînt demne de luat în seamă pentru tinerii dornici să aibă o carieră de succes în mass-media și în diplomație. ...În acea toamnă, la Bolintin Vale, unde Neagu Udroiu venise însoțit de regretatul poet Petre Ghelmez, am schimbat cîteva cuvinte, fără să mă fi gîndit la vremea aceea la o posibilă revedere. Dar, cum Dumnezeu le orînduiește pe toate, aveam să-l reîntîlnesc, în anul 2020, cu ocazia lansării volumului omagial, ,,Neagu Udroiu – 80”, apărut în Colecția Biblioteca Giurgiuveană, seria inedit, creată, în februarie 2014, dintr-o inițiativă a Muzeului județean ,,Teohari Antonescu” și continuată de Biblioteca județeană ,,A.I. Bassarabescu” din Giurgiu (în prezent coordonată de Daniela Bardan). Era un alt om față de cel din urmă cu două decenii, vorbind despre arta de a fi ambasador, care ține de cunoașterea culturii unui popor, a obiceiurilor acestuia și multe alte lucruri de reținut și de prezentat – povestite sau scrise – în țara din care provii... Vorbele sale constituiau dovada unei experiențe bogate de viață și de cunoștințe temeinice, pe care, cu talentul lui literar, le-a transpus în numeroasele cărți pe care le-a scris, umplînd rafturi întregi de biblioteci cu subiecte diverse, așa cum reiese din articolele, cronicile, sau pur și simplu din însemnările ocazionale ale unor gazetari, scriitori, unii de mîna întîi, pînă la prieteni, cunoscuți sau simpatizanți. Toate aceste scrieri avînd darul de a-i contura portretul de scriitor mirific, axat pe descrieri amănunțite, dar și pe trăirile sufletești ale eroilor din cărțile sale. Pentru că un jurnalist adevărat, nemanipulat politic, trebuie să interacționeze cu oamenii, în primul rînd, apoi să scrie despre escaladarea unui vîrf de munte sau despre schimbarea sexului unui individ.
Neagu Udroiu și-a scris numeroasele sale cărți cu temeinicia omului venit în lumea gazetăriei, cu o sensibilitate și febrilitate formate pe bucata de pămînt din ograda părinților săi, crescînd dimpreună cu frumusețea naturii de pe acele meleaguri, într-o continuă schimbare, de la un anotimp la altul. Toate acestea fiind pentru scriitor liantul devenirii sale, pentru ca, astăzi, Neagu Udroiu să privească în urmă prin ochii prezentului și să se revadă așa cum era în copilărie, să constate cine este acum. Cît despre viitor... se poate spune deja că numele său a devenit o legendă pentru cultura națională. Din articolul ce i-a fost consacrat, în 1981, de Corneliu Vadim Tudor, prezentat alături de comentariile altor personalități, în volumul ,,Neagu Udroiu – 80”, am preluat și noi, de la pag. 49, un fragment, pentru a ilustra, pe de o parte, măiestria limbajului artistic folosit de regretatul autor, ca mesaj și vibrație socială, privind personalitatea lui Neagu Udroiu. Pe de altă parte, pentru a sublinia faptul că scriitorul, alegînd textul lui Vadim, își exprimă mîndria de a fi fost contemporan cu unul dintre cei mai temuți oameni politici din România postdecembristă, în persoana celui care a fost Tribunul: ,,«Gutenberg sau Marconi?», publicată la valoroasa Editură Albatros, de Neagu Udroiu, este o carte cu o solidă bază științifică și bibliografică, scrisă de un om devotat presei, plină pînă la refuz de informații utile, atractive, apte să poarte lectorul spre teritorii exotice și imprevizibile. Este o carte, deopotrivă, de istorie și geografie, de politologie și sociologie, de știință și artă, de psihologie socială și viitorologie. În capitolele rezervate presei scrise, denumită odinioară de Marx «ochiul ager al spiritului», autorul face o pertinentă interpretare a personalității muncii și rolului ziaristului în epoca contemporană, pe care îl vede, în interiorul fenomenului, ca pe un «analist social și educator», îndeplinindu-și astfel mandatul vital în lupta pentru progres. (...) Neagu Udroiu izbutește să dea publicului o carte cu totul remarcabilă, amintindu-ne de stilul șocant al lui Alvin Toffler, cel din «Șocul viitorului»”.
Volumul ,,Neagu Udroiu – 80” ne aduce în prim-planul atenției un cărturar cu un potențial scriitoricesc deosebit, al cărui nume va surprinde generații de-a rîndul de giurgiuveni, dornici să cunoască cine le-au fost înaintașii și din ce rădăcini își trag istoria.
ION MACHIDON,
directorul Revistei ,,Amurg Sentimental”

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite