Paște fericit!
  • 22-04-2019
  • 0 Comentarii
  • 294
  • 1

E Paştele, prieteni, pe-o cruce de lumină Mîntuitorul nostru la noapte o să vină Va da deoparte piatra cu braţul Lui cel sfînt Soldaţii or să cadă netrebnici la pămînt Nu are chip de înger, nici voce de copil E aburul psaltirii pe fluviul lui April De veţi vedea în iarbă icoana unui miel Împărăţind o lume – să ştiţi că este El Cutreieră prin haos de două mii de ani Azi îl trimite Tatăl din nou la Ghetsimani E semn înalt că vine şi nu va mai pleca Ticăloşită-i lumea şi epoca e grea Ucide fiu pe tată şi maica pruncul său E foamete, şi spaimă, şi-o ducem tot mai rău E vremea de pe urmă, Sodoma stă să cadă Catapeteasma lumii plezneşte ca o spadă

Azi nu mai e ruşine, nici frică de păcat Devine tîlhăria politică de stat În numele iubirii de oameni şi dreptate Se minte şi se fură, se spulberă tratate Parcă întreaga spumă de drojdie şi sînge A veacului acesta pe frunte ni se strînge Ce-i de făcut? Şi cine mai ştie calea bună? Popoarele par turme pe vreme de furtună Biserica, ea însăşi, şi-a pîngărit amvonul În trîmbiţe tuna-va curînd Armaghedonul Şi-n larma asta surdă de arme funerare Într-un halou de flăcări stă Îngerul călare Aduce din înalturi o veste tuturora: Nădejdea e în Domnul! Nu disperaţi! E ora! Cu cît mai grea-i zăbala la gura unui veac Din crucea răstignirii noi muguri se desfac Azi înfloreşte lemnul pe care-a stat Isus Cununi de lauri verde pe frunte I s-au pus Îngenunchiaţi a rugă, smeriţi-vă trufia E Paştele! E noaptea cînd a-nviat Mesia!  Încondeiate ouă cu picurări de ceară În roşu, mov, albastru şi coajă gălbioară Ispite ne trimite rubinul stins în vin Împărtăşit cu frunze sfinţite de pelin Bat clopote de aur spre slava lui Christos Azi nu mai moare nimeni, tot omu-i mai frumos

Îngenunchiaţi pe brazda izvorului creştin Arsura să vi-o stingeţi la rîul cristalin E vreme pentru toate: şi pentru milostenii Şi pentru liturghia acestei nopţi de Denii Jur împrejurul nostru-i un cîmp de lumînări  Dumnezeiască pace va fi în patru zări Biruitor cu moartea pre moarte a călcat Nu plîngeţi! Aleluia! Christos a Înviat!

Corneliu Vadim Tudor, 14 aprilie 2014

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite