O carte a cărților
  • 03-04-2023
  • 0 Comentarii
  • 193
  • 0

Acum, cînd inflația de carte este tot mai vizibilă pe tarabe, cine va descoperi printre titluri volumul ,,Neînfricații – călătorie prin țara mea” (2022), scris de soții prof. Corneliu State și Elena State, cu siguranță că va strîmba din nas și se va gîndi la vremurile comuniste, că numai atunci cărțile aveau astfel de titluri, mai ales cele care tratau teme de educație a elevilor. Gestul autorilor de a-și fi intitulat astfel cartea este de toată lauda, avînd în vedere subiectul abordat și dragostea cu care ambii au îmbrățișat meseria de dascăli încă din tinerețe. ,,Neînfricații” este o carte a cărților, pe care cei doi scriitori au realizat-o din dorința de a lăsa mărturie peste timp despre frumusețea expedițiilor școlare cu deviza ,,Cutezătorii”, desfășurate sub egida Organizației pionierilor din România, la care participau elevii din clasele V-VIII. De aceste expediții au beneficiat și elevii de la Școala nr. 2 Stoenești, comuna Florești-Stoenești, din județul Giurgiu, unde Corneliu State a activat vreme de 38 de ani ca profesor.
Rolul acestor expediții era acela ca elevii să se obișnuiască de mici cu un alt mod de viață decît cel cunoscut din familie, profesorii avînd un rol esențial în a-i responsabiliza, sub stricta lor supraveghere, și a-i îndruma spre a reuși să ducă la îndeplinire sarcinile ce le reveneau. Fiecare elev avea cîte ceva de făcut, dar pentru toți esențial era să se obișnuiască cu clima din zona țării în care profesorii-organizatori își programaseră din timp traseul de parcurs al expediției ce urma a se desfășura pe o perioadă de 10-14 zile. Un lucru ce trebuie reținut este că, într-un asemenea cadru, socializarea era bazată pe participarea mixtă: băieți și fete... De asemenea, nu trebuie omis faptul că, în aceste expediții fiecărui elev i se oferea posibilitatea să-și cunoască mai întîi bine țara, oamenii locului și viața lor de acasă, pentru a putea să le compare cu lumea din localitatea spre care porneau, fie cu autobuzul, fie cu trenul, de multe ori în condiții improprii, dînd astfel dovada de ,,neînfricați”, chiar dacă se aflau la vîrste destul de fragede.
Autorii nu trebuie suspectați de nostalgii comuniste, dimpotrivă, scriind această carte, ei și-au făcut datoria civică, lăsînd în urma lor, pe paginile tipărite, amintiri legate de viața unor dascăli și mai ales a elevilor lor, pe care i-au îndrumat spre o viață demnă, întemeiată, în primul rînd, pe cunoașterea propriei țări, izvor nesecat de frumuseți și bogății. Cred că dorința soților State a fost, de asemenea, ca, prin evocarea acelor drumeții, să aducă la cunoștință celor interesați cum erau vacanțele copiilor noștri înainte de 1989, grija pe care o avea Statul față de ei, față de procesul de învățămînt și educație, în general. În ceea ce ne privește, preferăm o carte de amintiri de genul acesta, scrisă de doi profesori inimoși, decît multe din lucrările încropite în zilele noastre de tineri ,,care știu de toate”, dar habar n-au, de pildă, că Dunărea se varsă în Marea Neagră prin cele trei brațe ale sale: Sulina, Sfîntu Gheorghe și Chilia.
Volumul ,,Neînfricații – călătorie prin țara mea” va face istorie în actuala eră a calculatorului și a internetului care aduc, pe lîngă multe lucruri bune pentru progresul omeni­rii, și alte elemente dăunătoare pentru individ și trăsăturile care ne definesc ca ființe umane sociale. În cartea analizată am regăsit cumințenia și frumusețea copiilor noștri de odinioară, dăruirea dascălilor de la catedră, inima întregii țări, rotundă ca o pîine din grîu românesc.
Asociația pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu (ACTIB), al cărui fondator principal este istoricul Vasile Grigore (Grigorescu), merită din partea cititorilor întreaga lor gratitudine pentru darul făcut, prin publicarea cărții ,,Neînfricații”, a soților-profesori Corneliu State și Elena State, astăzi pensionari.
ION MACHIDON,
directorul Revistei ,,Amurg sentimental”

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite