Măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare – himeră sau realitate?
  • 22-08-2023
  • 1 Comentariu
  • 226
  • 2

Pentru reducerea deficitului major înregistrat doar în acest an, Guvernul a stabilit un set de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare. Se pune întrebarea evidentă, sub aspect practic, dacă aceste măsuri vor avea o relevanță concretă sau vor fi doar o reducere teoretică și o previziune cu o probabilitate de realizare redusă.

Din păcate, văzînd ce cuprind aceste măsuri, se pare că a doua variantă este cea mai validă. Altfel, nu putem explica unele dintre aceste măsuri, cum ar fi:

● Limitarea plafonului de cheltuieli acoperite cu telefonia mobilă în administrația publică la 500 de lei/ achiziție, iar un abonament lunar la maximum 50 de lei pe lună, suma care depășește acest plafon urmînd să fie acoperită de funcționarul public beneficiar;

● Salarizarea șefilor de instituții autonome nu mai poate depăși de 6 ori indemnizația brută a unui ministru;

● Autoturismele achiziționate de către regiile autonome trebuie să aibă o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3, iar prețul nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv TVA; 

● Autoturismele achiziționate de către societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale și al petrolului, pot avea capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3, si un preț care poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 de euro inclusiv TVA;

● Autoturismele achiziționate de către societățile comerciale de stat, cu excepția celor de mai sus, nu pot depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 de euro, inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Analizînd aceste propuneri, se pot observa cîteva aspecte economice absolut halucinante, respectiv:

● Comparînd nivelul preturilor abonamentelor de telefonie cu condițiile pieței, plafonul de cheltuieli acoperite cu telefonia mobilă propus în administrația publică de 500 de lei oricum este foarte acoperitor (putea fi redus și la 200 de lei lunar și tot se încadra în condițiile pieței de profil);

● La momentul actual, există șefi de instituții autonome cu un venit de peste 6 ori mai mare comparativ cu indemnizația brută a unui ministru: în orice stat care funcționează după reguli clare, existînd o corelare a veniturilor raportat la funcție, nu este posibil ca un șef de instituție autonomă să aibă un venit mai mare de 6 ori decît indemnizația brută a unui ministru, deoarece poziția de ministru este de ordonator principal de credite bugetare și, implicit, oricît de „autonomă” ar fi acea instituție tot se supune, pînă la urmă, unui minister. Ca șeful unei astfel de instituții să poată lua de peste de 6 ori indemnizația brută a unui superior este ceva absolut nepermis. În acest context, de ce ar mai dori cineva să fie ministru, cînd ar putea fi doar un șef de instituție „autonomă” cu un venit de șase ori mai mare?

● Impunerea de achiziții de autoturime cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 și chiar cu prețul din prima grilă de pînă la 23.000 de euro (nu mai discutăm de limitele următoare de 30.000, respectiv 35.000 de euro) este o măsură total neeconomică și care nu are nici o legătură cu realizarea de economii. De ce nu pot fi utilizate autovehicule mai ieftine, cum au majoritatea românilor, cu prețuri de achiziție mult mai mici (prima limită putea fi lejer de doar 60% din valoarea propusă dacă se dorea într-adevăr o economie bugetară)?

Ec. ing. VICTOR CAŢAVEI,

Senior Expert Strategii Economice


Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite