Lecție de istorie la nivel de dialog literar
  • 10-08-2021
  • 0 Comentarii
  • 246
  • 1

În calitatea sa de profesor de matematică, Petronela Toma și-a dedicat din timpul său nu doar activităților didactice, ci și plăcerii de a scrie, după cum mărturisește, ,,cărți de proză”. Nu este vorba de o proză în care eroii principali sînt buburuze, fluturași, animăluțe sau orice alte viețuitoare din natură – care oricînd pot deveni subiect de povești, cum adesea întîlnim în creațiile poeților și prozatorilor noștri contemporani care scriu literatură pentru copii. Petronela Toma scrie pentru copii, dar la alt nivel de comunicare cu aceștia, dezbătînd subiecte care să le fie utile pentru viață. Așa s-a născut ideea cărții sale, ,,Cioburi de oglindă”, care a văzut lumina tiparului în 2019, cu un subiect captivant: străvechea Cultură Cucuteni de acum 7.000 de ani. Ca o provocare, autoarea și-a surprins plăcut cititorii cu noua sa carte, ,,Prin vizor, spre alte timpuri” (2020), prin care, cu un suflu poetic deosebit, și-a propus să atragă la lectură mai ales pe școlari, avînd ca partenere de dialog, în această lucrare, pe cele două nepoate ale sale: Kitty și Thea. Pentru a le facilita cunoașterea unora din tainele istoriei, ea a recurs la metoda directă, a dialogului dintre povestor și ascultător.

Petronela Toma, ținînd cont de vîrsta inter­locutoarelor sale, la care educația trebuie făcută cu precauție, poartă dialogul privind evoluția omului pînă în zilele noastre, la nivelul lor de înțelegere. ,,Voi încă nu sînteți conștiente de prezența infinitului în viața voastră. În simbolul infinit există două concepte: regresul și progresul infinit, care pot fi comparate cu o buclă, cu cicluri”. Autoarea îmbină în mod armonios cunoștințele sale în domeniul matematicii, filosofiei, religiei, istoriei, transmițîndu-le nu ca obiect de studiu, ci ca o formă de comunicare reală, în preocuparea sa de a lămuri și a răspunde întrebărilor puse de partenerele ei de dialog. Pentru a fi mai convingătoare, Petronela Toma folosește o serie de planșe, sub formă de picturi – creație proprie -, astfel încît subiectele povestite de ea să fie mai ușor asimilate. Tabloul ,,Indefinibil” este o dovadă în plus că Petronela Toma are multiple cunoștințe în domeniul simbolurilor, dar nu separat, ci dimpreună cu arta fractală, pe care o cultivă prin prisma matematicianului și a scriitorului cu har. Scrierile sale se desfășoară mai ales prin prisma curiozității, pentru cei neinițiați în științele istoriei și culturii omului din străvechi timpuri. Dumneaei nu creează mituri ci, folosind stilul narativ, menit pacă pentru acest gen de scriere – vine acum, în epoca modernă, să le explice, întru cunoaștere, ca percepție a rolului său de scriitoare și nu de matematician:

,, – Da, Thea! Faceți cunoștință cu Ouroboros, șarpele cre își mănîncă coada!

– Dar nu îl doare? Este ca și cum eu mi-aș mînca piciorul! Este îngrozitor! Cred că este foarte dureros!

– Ha, ha, ha, Thea, probabl că este vorba de un simbol! Nu știi că lui Nonna îi plac foarte mult simbolurile?, interveni Kitty.

– Într-adevăr, zimbii eu. Ouroborosul, șarpele dragon, este reprezentat în «n» moduri în textele alchimice, ca simbol al acestei științe. El simbolizează «Anima mundi», adică sufletul lumii, sufletul vital al Universului. În mitologia simbolistică, acest șarpe reprezintă eterna întoarcere, cicluri care reîncep de îndată ce pier. El este folosit frecvent în ilustrațiile alchimice, Ouroborosul semnifică ADN-ul universal, continuitatea, infinitul, natura ciclică a Universului. Are o infinitate de fațete, chipuri, forme, înțelesuri. El este într-o veșnică reînnoire, ideea de început și sfîrșit continuă neîncetat. (...) Mîncîndu-și propria coadă, el desenează cu corpul lui un cerc. El este un simbol al nemuririi, deoarece el însuși aduce viață, autohrănindu-se și dîndu-și naștere lui însuși într-un proces continuu. Platon descrie acest simbol ca fiind «primul lucru viu din Univers, un nemuritor, ființa perfectă». El consideră că Universul este asemănător unui Ouroboros, o ființă nemuritoare, fără început și fără sfîrșit.

– Dar tu, în pictura aceasta l-ai reprezentat ca pe cifra 8 culcată, interveni Thea.

– Din punct de vedere matematic, cifra care îl reprezintă cel mai bine este într-adevăr cifra 8, ca și constantă a infinitului. Cele două cercuri ale cifrei 8 arată legătura dintre cer și pămînt, dintre creator și creație”. (...)

În volumul ,,Prin vizor, spre alte timpuri”, Petronela Toma se identifică pe sine ca personalitate artistică deosebită, cu profunde cunoștințe în domeniul picturii, istoriei, dar mai ales în cele ale matematicii. Ca stil și realizare artistică, această carte este scrisă pe înțelesul celor care vor să cunoască evoluția noastră pe acest pămînt, aflat într-o conexiune permanentă cu Universul și cu Dumnezeu.

ION MACHIDON,

directorul revistei ,,Amurg sentimental”

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite