În slujba cărții
  • 14-11-2022
  • 0 Comentarii
  • 162
  • 1

Cine a zis că omul sfințește locul nu a făcut-o pentru a se afla în treabă, ci a plecat de la propriile observații și constatări. Vorbele acestea, devenite proverb, sînt o dovadă a trăirilor personale, pornind de la fapte concrete de viață, petrecute de-a lungul istoriei... Pentru că nici o poveste nu poate exista fără să aibă un sîmbure de adevăr la mijloc. Unul dintre cei cărora li se potrivește cum nu se poate mai bine zicerea ,,Omul sfințește locul” este Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene ,,Ovid Densusianu” din Deva, județul Hunedoara, un om dedicat culturii și cărții în general, care organizează de ani buni, în acest oraș, pentru cititorii din comunitatea sa, un frumos Salon de carte. Anul acesta, manifestarea a ajuns la cea de-a XXI-a ediție, avînd invitați speciali și expozanți de marcă pe plan național. În cadrul acestui eveniment, la care am luat și noi parte, Ioan Sebastian Bara a dat posibilitatea tuturor participanților să se manifeste liber, prin susținerea de recitaluri de poezie din creațiile proprii, prezentarea de prelegeri și simpozioane educaționale, cultural-artistice pe diferite teme. Totodată, el le-a oferit expozanților nu doar simpatia sa, ci și ocazia de a-și face cunoscute cărțile personale sau ale scriitorilor pe care i-au editat, ba mai mult, să se cunoască între ei, să schimbe opinii, să închege prietenii literare. Așa cum s-a întîmplat cu oaspeții noștri: consilier juridic Alex Dragoș, însoțit de familia Elena și Eugen Cristea, veniți din localitatea Pâncota, jud. Arad, cu cele mai frumoase vorbe din partea primarului Dan-Ștefan Pocrișer, ca să ne cunoască...
Dar cine este Ioan Sebastian Bara? Este omul de la care întotdeauna ai ce învăța... Un iscusit dascăl al dialogului, un Mecena al cărții... El este îndrumătorul bibliotecarilor de pe întreg ținutul hunedorean, căci meseria de bibliotecar nu înseamnă a fi doar un simplu scriptolog, care să înregistreze niște cărți și apoi să le raporteze serviciului de contabilitate, pentru întocmirea raportului statistic... A fi bibliotecar presupune mult mai mult, și anume să te implici în avizarea celor care trec pragul bibliotecii, prin promovarea și recomandarea titlurilor și autorilor de volume intrate în Casa cărților, căci asta înseamnă o bibliotecă în esența ei. Esențială este, în această meserie, iubirea de cultură, de cartea tipărită, căreia, în momentele de răgaz, să-i vorbești ca și cum i-ai avea în față pe membrii propriei familii. Am simțit toate acestea în privirea și în cuvintele molcome rostite de Ioan Sebastian Bara, un ardelean plin de noblețe. ,,A fi ardelean, spunea Blaga, înseamnă a duce un gînd pînă la capăt”, iar Sebastian Bara tocmai acest lucru l-a făcut cu Salonul său de carte. Nu s-a oprit din drum, știind de la început că nu-i va fi ușor să izbîndească în realizarea generosului său proiect. Pe chipul fiecărui participant la această nouă ediție a Salonului de carte am descoperit încrederea că, atîta vreme cît vor exista printre noi oameni ca Ioan Sebastian Bara, cartea nu va pieri, mai ales dacă, în aceste timpuri nu tocmai ușoare, cititorii de toate vîrstele se vor întoarce la lectură... Aici, la Deva, aveam să descopăr, prin cărțile expuse pe raft, că fibra Neamului românesc este încă vie, dinamică, renăscută din vechi pagini de istorie pentru istorie, prin glasul celor de la microfon și prin simpozioanele culturale actuale. Meritul incontestabil pentru toate acestea revenindu-i lui Ioan Sebastian Bara, care a reușit să ofere fiecărui participant la eveniment confortul potrivit, pe măsura rolului asumat de acest Salon de carte, complex prin valoarea și varietatea titlurilor lansate, precum și prin prezența unor scriitori de valoare. Dacă, pînă mai ieri, în raport cu ținuturile Hunedoarei se vorbea doar despre cetăți, castele și războaie, iată că, de ceva timp încoace se vorbește despre cărți, despre poezie, despre o cetate a culturii, cu toate ingredientele necesare pentru a lăsa în timp pagini scrise cu litere de aur pentru generațiile care vor veni. Salonul de carte de la Deva, din toamna acestui an, a fost cu adevărat o reușită, grație unui Om care se cheamă Ioan Sebastian Bara, nume devenit emblematic pentru binele cărții și al bibliotecarilor, truditorii care slujesc în Casa cărților.
ION MACHIDON,
directorul Revistei ,,Amurg sentimental”


Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite