Grupul Conservatorilor și Reformiștilor
  • 22-08-2022
  • 0 Comentarii
  • 493
  • 0

Iată-ne ajunși la al patrulea articol, și ultimul, din seria pe care am deschis-o în urmă cu o lună despre partidele din Parlamentul European. A venit rîndul Partidului Conservator și Reformist, a cărui platformă-program face obiectul acestui material.
Grupul Conservatorilor și Re­formiștilor Europeni este un grup politic de centru-dreapta din Par­lamentul European, înființat în 2009 în temeiul principiilor fon­datoare ale Declarației de la Praga. Aceste principii au reunit deputați din întreaga Uniune Euro­peană. „De la înființarea noastră în 2009, lucrăm din greu pentru o Uniune Europeană care să revină la elemente de bază pentru a oferi soluții de bun simț. Credem că în centrul fiecărei decizii luate de UE ar trebui să se găsească luarea în considerare a existenței valorii adăugate pentru contribuabilii din întreaga Uniune”. Pentru a realiza acest lucru, deputații ECR continuă să își concentreze eforturile pe descentralizare, conectarea oame­nilor și afacerilor, promovarea comerțului echitabil și liber și promovarea unei Europe sigure și securizate. „Eforturile noastre au dat rezultate în ceea ce privește îmbunătățirea vieții cetățenilor din UE și vom continua să promovăm o agendă mai largă de reformă euro-realistă și pan-europeană pe termen lung. De asemenea, vom continua munca noastră asiduă pentru a asigura o Uniune Europeană mai flexibilă, mai deschisă și mai vibrantă din punct de vedere economic, care să ofere cetățenilor și contribuabililor beneficii tangibile.
„Cu sprijinul dumneavoastră și prin eforturile continue ale deputaților noștri, credem că o Uniune care respectă dorințele cetățenilor săi cheltuiește banii contribuabililor în mod responsabil și respectă suveranitatea guvernelor sale naționale, este o Uniune care poate construi un viitor mai puternic și mai bun.
O Uniune Europeană care leagă cetățenii săi și statele sale membre, permițîndu-le să trăiască, să lucreze și să călătorească fără obstacole inutile și fără birocrație, este o Uniune Europeană care oferă un raport calitate-preț”, se arată în platforma-program. „Grupul ECR este foarte conștient de faptul că fiecare ban pe care Uniunea Europeană îl cheltuiește provine din buzunarele contribuabililor. Prin urmare, legislația pe care o propunem cu privire la transporturi, piața unică și drepturile consumatorilor trebuie să fie eficace și eficientă și să ofere ceva ce guvernele naționale nu pot realiza singure“.
O prioritate pentru Grupul ECR este reducerea multor reglementări sufocante pe care Uniunea Europeană le-a adoptat și aplicat întreprinderilor și identifică în mod constant locurile în care statele membre și UE pun în aplicare normele într-un mod birocratic și complicat. „Un comerț mai deschis înseamnă mai multe locuri de muncă, oportunități de afaceri sporite și bunuri mai ieftine pentru consumator. De aceea, Grupul ECR a fost forța motrice în cadrul Parlamentului European în implementarea unui număr de acorduri internaționale importante care vor înlătura barierele existente în prezent, care împiedică companiile europene să facă comerț cu mari puteri economice din întreaga lume. Grupul ECR este foarte conștient de faptul că liberul schimb și globalizarea trebuie să fie benefice tuturor și că în orice acord comercial internațional la care se ajunge, legiuitorii trebuie să fie atenți la efectele acestora asupra salariilor, locurilor de muncă, industriei locale și viitorului economiei UE. Prin urmare, susținem deschiderea pieței noastre interne pentru produsele din afara UE într-un mod limitat și controlat, asigurîndu-ne în același timp că produsele UE au acces îmbunătățit pe piețele din afara Uniunii pentru cele mai populare exporturi ale noastre. De asemenea, Grupul ECR a fost cel care a condus la recomandările care vor asigura că orice lege nouă propusă sau introdusă de UE va fi mai întîi evaluată pentru impactul potențial asupra întreprinderilor mici și mijlocii”.
Pînă aici, toate sună bine, doar că, neavînd majo­ritate parlamentară, deputaților reformiști le va fi cam greu să-și treacă legile. Cu comerțul ne-am lămurit și e important de observat că ei nu condiționează liberul schimb de respectarea unor principii și valori europene, cum fac cei de la Renew Europe. Legată de comerț este și Zona euro, căreia Partidul Conservator și Reformist dorește să i se acorde o mai mare atenție, fiindcă Uniunea Europeană caută să construiască un viitor pentru zona euro care să împiedice repetarea crizei. „Deciziile pe care le luăm acum vor avea consecințe grave pe termen lung pentru toate statele membre, fie că sînt sau nu în zona euro. Grupul ECR consideră că aplicarea Mecanismului european de stabilitate pentru a împărți răspunderea nu este cea mai bună modalitate de a recupera competitivitatea în țările din zona euro. Disciplinele fiscale, o Bancă Centrală Europeană inde­pendentă, fără agendă politică, și respectarea deciziei statelor membre de a nu adopta euro sînt ingredientele cheie ale prevenirii șocurilor economice viitoare. Grupul ECR consideră că este corect ca toate țările europene să demonstreze responsabilitate economică și fiscală. Prudența economică națională ar trebui încurajată, nu penalizată”, se mai arată în platforma-program a grupului – o abordare complet diferită de cea a celorlalte partide, mai aplecată spre statele naționale decît spre amestecul numit diversitate al celorlalți.
Mai departe. „Transparența este una dintre prio­ritățile cheie pentru Grupul ECR și aceasta include obligarea tuturor instituțiilor UE și BCE să răspundă pentru acțiunile lor atît din trecut, cît și din prezent. Deși mai este un drum lung de parcurs pentru a ne asigura că moneda euro funcționează mai bine, recunoașterea defectelor sistemului atît din trecut, cît și din prezent este un pas important pentru construirea unui viitor economic mai stabil. Grupul ECR va continua să se asigure că BCE și UE sînt trase la răspundere pentru politicile privind euro”. După cum probabil știți, parlamentarul român Cristian Terheș, membru al acestui grup parlamentar, a făcut numeroase interpelări pentru a i se spune cum s-au cheltuit banii europeni de către președinta Comisiei Europene pentru vaccinurile COVID, interpelări cărora li s-a răspuns în mod nesatisfăcător. „Grupul ECR a susținut legăturile de transport de înaltă calitate ca fiind fundamentale pentru activitățile economice ale Europei și pentru calitatea vieții cetățenilor. Rețelele de transport ușor accesibile și bine conectate atît pentru transportul de pasageri, cît și pentru cel de marfă se află în centrul promovării coeziunii economice, sociale și teritoriale între statele membre din UE. Grupul ECR a condus campania pentru a depăși aceste lacune, arătînd că o conectivitate sporită a serviciilor de transport ar determina creșterea economică și oportunitățile de angajare pentru cetățeni și întreprinderi din întreaga UE. ECR a evidențiat necesitatea de a stimula dezvoltarea coridoarelor de transport Nord-Sud, cum ar fi ruta «Via Carpathia» și linia feroviară de mare viteză «rail Baltica», ce leagă statele baltice de Europa Centrală, conectînd toată Europa. Grupul ECR a condus, de asemenea, drumul în deschiderea către concurență a pieței serviciilor feroviare interne de călători. Companiile feroviare vor putea acum să ofere noi servicii feroviare de înaltă calitate, fiabile, sigure și eficiente pe liniile interne. Un mediu mai competitiv pentru căile ferate va însemna mai multe opțiuni pentru pasageri, ceea ce va duce la servicii feroviare de mai bună calitate pentru consumatori. Drum bun! Grupul ECR a fost în mod continuu vocea rațiunii în cadrul Parlamentului European atunci cînd vine vorba de îmbunătățirea securității interne și externe a Europei. Consideră că schimbul rapid și complet de informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre este esențial în lupta împotriva criminalității transfrontaliere, a criminalității cibernetice și a terorismului. Protecția cetățenilor Europei de amenințarea violenței și a criminalității trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană”.
Mai departe, citez tot din platforma-program: „De la formarea Grupului ECR, am subliniat defectele sistemului de migrație al UE și am fost vocea reformei și schimbării pentru Sistemul european comun de azil. Fiind unul dintre principiile fondatoare ale Grupului ECR, aceasta este o prioritate cheie. Sistemul UE existent în prezent nu este eficient în a face față provocărilor moderne ale globalizării, conflictelor regionale și sărăciei și migrației în masă. În primul rînd, avem nevoie de un sistem de migrație care să respecte vocea și dorințele statelor membre și ale cetățenilor săi”. Este importantă precizarea aceasta fiindcă îți lasă ție, ca stat membru, posibilitatea de a alege dacă dorești să participi la gestionarea feno­menului sau nu. „Pentru ca orice sistem de migrație al UE să fie durabil – se continua în document – trebuie să aibă sprijinul deplin al tuturor statelor sale membre și al cetățenilor Europei. UE nu poate continua să impună un sistem de imigrație care este susținut doar de cîteva dintre statele sale membre. Un sistem de cooperare mai degrabă decît constrîngerea trebuie să prevaleze. În schimb, UE ar trebui să se concentreze pe obținerea corectă a elementelor de bază. ECR consideră că un nivel mai sustenabil de imigrare în UE poate fi atins dacă: 1. oferim mai mult sprijin statelor membre pentru a proteja frontiera externă a UE; 2. crește rata de întoarcere a solicitanților de azil eșuați în țara de origine; 3. este combătut abuzul asupra sistemului de azil al UE; 4. este consolidat rolul FRONTEX; 5. sînt adoptate măsuri la nivelul UE care au sprijinul tuturor statelor membre și este continuată cooperarea cu țările terțe pentru a ajunge la acorduri de cooperare și a împiedica migranții să întreprindă călătorii care le pun viața în pericol, prin Mediterană către UE”.
De asemenea, în legătură cu imigrația care poate să aducă și infractori, nu doar oameni cumsecade, grupul ECR înțelege că atunci cînd vine vorba de protejarea integrității spațiului Schengen, menținerea libertății de circulație și asigurarea securității interne a UE, protejarea frontierei externe a UE este de cea mai mare importanță. „Datorită activității Grupului ECR, statele membre sînt acum obligate să efectueze controale sistematice cu bazele de date relevante la frontierele externe. Această măsură a fost un răspuns la creșterea amenințărilor teroriste în Europa și se va asigura că luptătorii străini teroriști, migranții ilegali și traficanții de persoane vor fi detectați la frontiera externă. ECR a fost o voce puternică în asigurarea unui proiect pilot de un milion de euro care va oferi servicii vitale pentru protecția victimelor terorismului, prin înființarea unui Centru de coordonare a răspunsului la terorism. Acest centru va ajuta autoritățile naționale să implementeze legislația UE menită să protejeze victimele terorismului și să ofere servicii de sprijin pentru victime, cum ar fi consiliere. Centrul va oferi expertiza și formarea necesare pentru a ajuta statele membre la fața locului în cazul unui atac terorist. Grupul ECR înțelege că, pentru ca imigrația în UE să fie sustenabilă și pentru ca solicitanții de azil autentici și cei mai vulnerabili să poată fi ajutați mai întîi de UE, este esențial ca statele membre să poată returna solicitanții de azil eșuați în tara lor de origine. ECR a condus o legislație importantă care oferă statelor membre un document de călătorie european standard pentru a accelera întoarcerea cetățenilor din afara UE care se găsesc neregulamentar în statele membre ale UE fără pașapoarte sau cărți de identitate valabile.  ECR oferă o viziune alternativă îndrăzneață a unei Uniuni Europene reformate, ca o comunitate de națiuni care cooperează în instituții confederale comune în domenii în care acestea au anumite interese comune care pot fi promovate cel mai bine lucrînd împreună. Prin urmare, ar trebui căutată o nouă soluționare instituțională care să recunoască faptul că legitimitatea democratică a Uniunii derivă în principal din statele sale membre și că unele concepte de subsidiaritate, proporționalitate și atribuire trebuie respectate pe deplin. Dacă UE și partenerii săi globali doresc cu adevărat să abordeze probleme precum schimbările climatice, reciclarea, deșeurile, emisiile și poluarea, calitatea alimentelor și securitatea alimentară, atunci UE trebuie să adopte măsuri sensibile și durabile care să nu pună sarcini inutile și costisitoare asupra întreprinderilor și statelor membre. În loc de obiective nerealiste care nu vor fi niciodată îndeplinite sau implementate în mod corespunzător, Grupul ECR sprijină o abordare ambițioasă, incrementală și sensibilă pe care toate statele membre o pot sprijini”. Am îngroșat aceste rînduri tocmai ca să observați că abordarea lor asupra mediului e una mult mai corectă, echilibrată și realistă decît a celorlalte partide.
În continuare, alte precizări: „Grupul ECR a condus, prin Parlament, Schema UE de comercializare a emisiilor, cunoscută și sub numele de ETS. Acordul la care s-a ajuns a fost o premieră mondială și, pînă în prezent, cel mai mare acord pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră produse de om. Schema acordă o valoare monetară emisiilor de carbon, pentru a reflecta costurile schimbărilor climatice și oportunitățile ca opțiunile cu emisii scăzute de carbon să fie introduse în opțiunile de producție și consum ale UE. Schimbările introduse de această schemă realizează echilibrul corect între angajamentele pe termen lung ale UE în materie de climă, asigurînd în același timp că industriile europene sînt protejate împotriva depășirii de către concurenții externi care operează standarde de emisii mai scăzute. Dacă UE dorește să aibă o reformă profundă și semnificativă, pentru a funcționa mai bine pentru cetățenii săi, atunci Bruxelles-ul și politicienii săi trebuie să identifice ceea ce nu funcționează și să recunoască ce a mers prost anterior. Numai așa putem construi un viitor mai bun și mai puternic pentru UE. Grupul ECR este pe deplin conștient de faptul că fiecare ban pe care îl cheltuiește UE provine din buzunarele contribuabililor europeni. Capacitatea oamenilor de a raporta utilizarea abuzivă a banilor europeni este absolut vitală. Grupul ECR s-a ghidat prin recomandările Parlamentului European, care asigură existența unui spațiu sigur pentru avertizori de a raporta abuzuri, abateri și activități ilegale legate de administrația publică și companiile private, crima organizată și evaziunea fiscală. Capacitatea indivizilor de a raporta faptele greșite este un aspect fundamental al democrației noastre. Asigurarea faptului că companiile, politicienii și instituțiile publice acționează în interesul publicului este esențială pentru buna funcționare a societății. Dacă UE nu ia în serios abuzul financiar, încrederea alegătorilor, a plătitorilor de impozite și a oamenilor din Europa va fi serios erodata. Folosind banii UE pentru a încuraja întreprinderile private și creșterea economică în țările în curs de dezvoltare din întreaga lume, UE reduce sărăcia, creează viitori parteneri comerciali și ajută la sprijinirea stabilității democratice și a drepturilor omului în acest proces”. Ideea revoluționară de a folosi întreprinderile private pentru a ajuta la reducerea sărăciei în întreaga lume a fost prima dată prezentată de Grupul ECR, fiind apoi preluată de Comisia Europeană și, în consecință, UE a creat un fond care mobilizează 44 de miliarde de euro de investiții începînd din Africa și vecinătatea de sud și de est a UE“.
În încheierea acestui document, Grupul Parlamentar al conservatorilor și reformiștilor spune următoarele: „Eforturile Grupului ECR de a crea o Uniune Europeană orientată spre global se extind dincolo de comerțul cu națiunile din întreaga lume, dar urmăresc crearea unei lumi mai democratice și mai libere pentru toți. ECR a plasat situația creștinilor persecutați în primul rînd pe agenda politicii externe a UE. În întreaga lume persecuția creștinilor este în creștere. Mai mult decît orice alt grup, creștinii sînt ținta violenței religioase. O situație mult timp ignorată de politica externă a UE. Membrii Grupului ECR s-au numărat printre cei care au făcut presiuni pentru mai multe acțiuni. Grupul ECR va continua să lupte pentru mai multe acțiuni pentru a-i ajuta pe cei persecutați pentru credința lor. Protejarea libertății și a demnității umane se află în centrul obiectivelor de politică externă ale ECR. Grupul ECR continuă să se asigure că agenda pentru drepturile omului a Parlamentului European respectă interesele naționale, precum și maximizarea puterii colective a UE în ansamblu atunci cînd vine vorba de a se asigura că țările terțe își îndeplinesc obligațiile internaționale. Grupul ECR a condus la o serie de rezoluții și campanii susținute pe scară largă privind persecuția creștinilor și a poporului Rohingya. Grupul ECR consideră că UE nu are nevoie de o politică externă centralizată pentru a atrage atenția asupra problemelor internaționale stringente și pentru a avea un impact asupra încălcărilor drepturilor omului”.
Cu toate că programul Partidului Conservator și Reformist European mi se pare mult mai echilibrat și mai realist decît al celorlalți, din acest grup nu face parte decît un singur partid românesc: PNȚ-CD. Cu siguranță, celelalte partide românești – PSD, USR și PNL – s-au înscris în grupurile europene pe baza apartenenței politice la liberali, socialiști sau progresiști fără să îi intereseze doctrina și programul politic al acestor partide. Dacă i-ar fi interesat, s-ar fi înscris în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor, dar au fost mai preocupați să ocupe un fotoliu la Bruxelles pentru salariu, pensie și alte avantaje personale, nu pentru a face bine României.
Ce ar trebui să facem? Eu nu pot să vă spun de-a dreptul aici, dar dacă mi-ați citit articolele, știți părerea mea și, dacă ea rezonează cu a dvs., veți proceda în consecință la viitoarele alegeri parlamentare europene.

NICU MARIUS MARIN,
antreprenor HORECA

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite