Glasul literaturii contemporane
  • 06-11-2023
  • 0 Comentarii
  • 142
  • 0


În cinstea apropiatului eveniment care marchează împlinirea a trei decenii de cînd ,,Amurg sentimental” a luat ființă, pe parcursul anului 2022 am editat, sub genericul ,,Pași spre infinit”, antologiile trimestriale de versuri, proză, eseuri etc., intitulate: ,,Cărări de nea albastră” (I – ianuarie – martie); ,,Cărări de maci sub cer senin” (II – aprilie – iunie); ,,Cărări de dor de viață” (III – iulie- septembrie) și ,,Cărări spre bradul de Crăciun” (octombrie – decembrie 2022). Am căutat ca titlurile să fie poetice, iar sumarul să cuprindă un număr de 14 autori, de vîrste și profesii diferite, poeți, eseiști, prozatori din tot spectrul literar românesc, unii cu activitate de mulți ani la ,,Amurg sentimental”, alături de care, între timp, au venit și alți creatori, iubitori de frumos, nume noi. Îi consemnăm și noi, în rîndurile de față, asigurîndu-i de întreaga noastră gratitudine: Iuliana Zamfira Bușta, Elena Căpățână, Mihai Istudor, Alexandru Codruț-Ivașcu, Silvia Lărgeanu, Gabriela Alef Machidon, Cristian Matei, Aurelian Moldoveanu, Mariana Popa, Petruța Stan, Mircea Tutilă, Miron Țic, Ovidiu Țuțuianu, Mariana Duțu-Vlaicu.
Prin urmare, cartea pe care ne-am propus să o publicăm și căreia i-am dat titlul ,,Generalități...”, nu e o carte obișnuită, nici de literatură propriu-zisă și nici de critică literară, ci este un op în care ne exprimăm cîteva din punctele noastre de vedere despre scrierile autorilor enumerați chiar la începutul acestor rînduri, autori care au dorit să fie prezenți în antologiile noastre de colecție amintite și pe care le-am editat în cinstea celor trei decenii de literatură care se vor împlini în curînd. Așadar, nu este o carte de critică literară obișnuită, ci doar exprimarea unor idei critice pe care le-am dezbătut, la modul general, despre fiecare autor în parte, poziționîndu-l cît am putut de bine în lumea literară, dar mai ales în fața cititorilor. Fiecărui autor i-am acordat un spațiu modest, dar cu impact ca informație directă, astfel încît creația lor să fie luată în seamă de cei interesați. După cum se va vedea, din scrierile publicate pînă acum în cele patru antologii, fiecărui autor i-am atribuit un spațiu restrîns de analiză prealabilă a operei sale, fără intenția de a le consacra un studiu mai amplu decît am încercat a o face prin aceste rînduri, deși mai toți autorii ar fi meritat aceasta, în egală măsură. Nu ne-a permis, însă, nici spațiul tipografic, și nici nu ar fi fost relevant, dat fiind faptul că vorbim doar de niște lucrări care țin de structura unor antologii, iar nu de opera lor, în general.
Am scris despre aceștia și despre cele patru antologii în care au apărut, sperînd într-o bună colaborare și înțelegere pe mai departe din partea celor care ne urmăresc drumul literar de la începuturi și de cînd îi încurajăm pe colegii noștri de condei, tineri sau vîrstnici. Observăm că încercările noastre de acum dau rod și că cei antologați, prin creația lor, s-au depășit constant, în comparație cu alți colegi de generație, mai mult sau mai puțin dotați. Fiecare autor dintre cei ce figurează în antologiile noastre are o notorietate simplistă, dar bogată în imagini și stări estetice sufletești de anvergură.
Generalități... este, de fapt, cartea unui vis, pe care dorim a o îmbunătăți de la o antologie la alta, de la un eveniment la altul, care ne vizează în mod special. Generalități... înseamnă de fapt dorința noastră de a fi noi, de a merge mai departe, cu gîndurile noastre, cu sentimentele și simțirile noastre față de glasul și rostirea scriitorilor noștri, iar opiniile exprimate despre autorii în cauză sînt subiective, fără a nega faptul că nu s-ar putea și mai bine... Depinde de timp, depinde de noi, depinde de cei care doresc să se manifeste cu scrierile lor, girați de semnătura noastră. Trăim într-un timp în care literatura a atins toate culmile de descrieri și de idei, iar orice opinie critică este binevenită pentru orice autor, fiindcă ea îl poate înălța ori îi poate înfrînge aripile cu răni nevindecabile. Scopul nostru nu este cel de a rupe aripile cuiva, ci de a sprijini pe orice aspirant la glorie literară să-și ia zborul și, spre amintirea noastră, să urce cît poate de sus. Vorbim din exemplul personal și din convingerea că lucrurile bune își găsesc oricînd calea bună spre reușită.
Volumul ,,Generalități...” este pista de promovare a celor care au nevoie de a se lansa... Pentru că se știe de la generațiile trecute că literatură fără critică nu există, iar ceea ce facem noi acum este un exemplu suprem pe care ni l-am însușit de la străbunii și strămoșii noștri literați.
ION MACHIDON,
directorul Revistei ,,Amurg sentimental”

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite