Emil Constantinescu, declarația anului despre Pandemie, globalism multipolar și manipulare
  • 26-05-2020
  • 0 Comentarii
  • 2149
  • 10

,,Emil Constantinescu s-a trezit”, îmi spunea jurnalista și realizatoarea TV Iulia Tîlvescu, după ce a citit discursul fostului președinte. Și nu e singurul om vechi de presă care a reacționat în acest fel. Într-adevăr, președintele Constantinescu a fost uluitor, discursul este excepțional – mai ales că este rostit într-o perioadă… de excepție.

Fostul președinte al României a susținut acest discurs în deschiderea recentei reuniuni ,,Cum va arăta lumea după pandemie?”, organizată de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și de Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (video-conferință) – un institut pe care, după cum se vede, nu degeaba încearcă actuala putere să îl desființeze. Pentru că e un loc unde se mai spune adevărul – și unde oameni politici și de atitudine din alte vremuri, nu făcături precum cei de azi, mai pot transmite mesaje care… nu convin.

Bref, discursul lui Emil Constantinescu este una dintre cele mai interesante și complexe analize ale situației create pe plan mondial – ,,Criza sanitară mondială” - și a urmărilor acestei premiere pentru lumea modernă. Inclusiv urmări în plan subtil.

Președintele Constantinescu pune în evidență ,,șansa istorică pentru un nou proiect politic global” și, atenție, ,,cu accent pe Responsabilitatea mediului academic”. Este un discurs amplu, care merită vizionat sau citit integral, pe pagina Institutului Levantului. Acum vom reproduce doar cîteva pasaje.

În primul rînd, președintele pornește de la premisa că, dacă vrem să înțelegem cum va arăta lumea după pandemie, ,,ar trebui mai întîi să înțelegem prezentul pe care-l trăim și să învățăm din lecțiile trecutului apropiat”. Astfel, în paralel cu evidențierea responsabilității personale a oamenilor, ,,s-au putut vedea mediocritatea liderilor politici, ineficiența sistemului economico-financiar bazat pe obținerea profitului, în rezolvarea problemelor de sănătate publică, limitele științelor medicale, ale științei în general, precum și riscurile unor tehnologii scăpate de sub control”.

O critică inedită, clară și curajoasă, a SISTEMULUI

Pe de altă parte, Emil Constantinescu subliniază că după ambele crize premergătoare – a ,,globalizării terorismului, începînd cu 11 septembrie 2001” și criza financiară din 2004-2009 – s-a spus, cum se spune și în actuala criză, că ,,lumea nu va mai fi la fel”.

,,Dar experiența postcriză a arătat că lumea a rămas aceeași, iar, în timp, lucrurile chiar s-au înrăutățit”, spune președintele, formulînd o critică directă asupra strategiei (NATO și SUA, n.n.): ,,Acțiunile represive după atentatul din 11 septembrie nu au pus capăt terorismului; din contră, mișcările teroriste s-au intensificat, pentru că soluțiile s-au rezumat la intervenții militare externe și la intensificarea măsurilor de securitate pe plan intern și nu la un efort general pentru  crearea unei culturi a păcii”.

De asemenea, Emil Constantinescu pune cu curaj verdictul și în cazul crizei financiare: ,,Efectele dezastruoase ale crizei economice din 2004-2009, provocată de politicile bancare nesăbuite nu au fost suportate de bănci și de sistemul financiar bancar care a jucat un rol esențial în propagarea sa”.

,,Agențiile de rating nu au fost decredibilizate și învinuite iar sistemul existent a continuat neperturbat, creînd astfel premisele unor crize similare în viitor - cetățenii trădați de administrație au fost cei care au avut de suferit, fiind obligați să suporte costurile crizei”, spune președintele.

Iar o primă concluzie extrem de curajoasă, mai ales în contextul atitudinii din spațiul politic românesc, este: ,,Complexul militar-industrial, leadershipul – politic, sistemul financiar s-au dovedit incapabile de a face față acestor crize. Nu ne putem aștepta să o poată face astăzi”.

Extrapolînd o reflecție a lui Albert Einstein - ,,o criză nu poate fi soluționată de către cei care au cauzat-o”, președintele Constantinescu spune: ,,Sînt convins că atît timp cît politica și administrația sînt dominate de mediocritate și populism, iar mediul economic este axat strict pe maximizarea profitului, îi revine mediului academic obligația de a formula o strategie care să protejeze omenirea, cetățenii și democrația deopotrivă și să controleze cum progresul tehnologic și cercetarea biomedicală pot asigura binele limitînd efectele negative”.

Deci, Emil Constantinescu, propune o implicare reală, decisă și o responsabilizare a mediului academic! ,,Guvernele actuale, obsedate de respectarea reglementărilor de prevenire a răspîndirii virusului și de restricțiile bugetare, văd copacii, dar nu mai văd Pădurea - a venit vremea ca mediul academic și oamenii de știință să se angreneze într-o dezbatere asupra viitorului societății umane”, spune președintele.

De asemenea, Emil Constantinescu spune că ,,într-o lume a globalizării, cînd principalii actori sociali sînt interesați doar de atingerea unor țeluri care corespund propriilor interese”, singura voce critică poate fi cea ,,a mediului academic, care poate fundamenta o analiză capabilă să abordeze problemele economice, sociale, culturale, educaționale, morale în conexiunea lor”.

,,Criza sanitară mondială și măştile ei”

Acum, iată cîteva idei principale – pentru că, așa cum menționam, excepționalul discurs merită vizionat sau citit integral.

- ,,În contextul actual al manipulării opiniei publice de grupuri financiare, vizibile sau oculte, și degradării climatului social, reprezentanții de vîrf ai mediului academic contemporan nu pot fi jucători, dar sînt chemați să fie antrenori și arbitri ai jocului politic”.

- ,,imaginarea unor proiecte politice, economice și sociale pentru care nu există studii serioase de impact și cu care sînt însărcinați să le realizeze alții din afara lui”.

- ,,Cercetarea științifică nu se subordonează corec­titudinii politice, adevărul științific nu este certificat de numărul de linkuri sau de voturi (…) trebuie remediate compromisurile pe care cercetarea științifică și cercetarea superioară le-au acceptat în numele finanțării sau vizibilității”.

- ,,epoca descoperirilor digitale amenință să nulifice componenta umană, ducînd la automatizarea societății”.

- Progresele trebuie abordate „dintr-o perspectivă etică și morală”;

- ,,Criza sanitară mondială și măştile ei” – ,,Actuala criză sanitară mondială trebuie examinată sub toate măştile ei: economică, politică, socială, morală”. ,,Sensul pe care mass-media i-l dă în mod curent este cel al unui cataclism sau dezastru. În vechea cultură chineză, ideograma pentru criză semnifica, în acelaşi timp, şi pericol, şi şansă”.

- ,,Şansa unei schimbări (…) a sistemului politic şi economic actual. În ce măsură este posibilă? Pentru moment înțelegem că nu se poate renunța la sistemul financiar actual în lipsa unui concept alternativ funcțional, dar poate fi îngrădită lăcomia băncilor, nu se poate renunța la sistemul de securitate, dar pot fi limitate abuzurile lui”.

- ,,Asta nu înseamnă că o schimbare nu trebuie pregătită, pentru că recenta criză sanitară a lăsat să se vadă ceva mai profund: ruptura dintre actualul sistem politic şi economic globalizat şi modelul cultural care l-a definit la începuturile sale”.

,,Trecerea la o lume multipolară”

- ,,Grav este că ruptura dintre economia reală şi cea speculativă, pe de o parte, şi dintre administraţia birocratizată şi cetăţeni, pe de altă parte, a afectat un element esenţial atît pentru democraţie cît şi pentru economia de piaţă: încrederea cetăţenilor”.

- ,,Există riscul ca nemulțumirea populară, blocată în perioada pandemiei, să alimenteze mișcările fără ideologie, fără lideri, ale unor persoane fără identitate, mobilizate pe rețele de socializare, care, profitînd de anomia creată, să genereze o protestocrație care să amenințe democrația reprezentativă creînd premisele derapajului spre un regim autoritar”.

- ,,Actuala criză sanitară mondială ne distrage atenţia de la un fapt evident pe care obsesia globalizării l-a estompat: trecerea de la o lume unipolară – care a înlocuit la sfîrşitul Războiului Rece lumea bipolară, marcată de confruntarea est-vest – la o lume multipolară”.

- ,,Această lume multipolară deschide mai multe direcţii și nici un model nu mai poate pretinde a fi o soluţie unică”.

- ,,O examinare critică a proiectului globalizării, care nu poate fi împiedicată, a proiectului globalizării în lungul drum către solidaritatea mondială”.

- ,,Lungul drum către o solidaritate mondială trebuie să înceapă din interiorul fiecărei naţiuni, comunităţi locale sau chiar familii. Acolo, de multe ori putem regăsi multe din contradicţiile pe care le descriem ca fiind tipice discrepanţelor dintre Nord şi Sud sau Vest şi Est pe plan mondial, dar unde putem identifica şi liantul identitar al unui ethos comun. Astfel vom putea înţelege mai bine lumea în care trăim”.

Sistemele vor ,,să elimine incertitudinea generală prin dictatul ideologiilor, religiilor sau al banilor?”

- ,,Actuala Pandemie a adus cu ea o situație unică în istoria omenirii, acceptarea de către miliarde de oameni a izolării la domiciliu pe o perioadă îndelungată. Aceasta nu poate rămîne fără urmări în plan psihic”.

- ,,Confruntarea cu virusul și cu consecințele în plan economic și social au afectat sentimentul de certitudine inoculat atît de regimurile autoritare, cît și de ,,statul bunăstării’’ al democrațiilor postbelice. Sentimentul de incertitudine care tinde să se generalizeze în prezent are rădăcini mai vechi”.

- ,,Politica, aşa cum este ea concepută şi practicată în prezent, nu este încă pregatită să gestioneze enormele sfidări ce stau în faţa noastră în noul secol şi mileniu, și recursul la experiența Stiinței ne poate ajuta”.

- ,,Politica – în sensul ei nobil, slujirea interesului public – trebuie să-şi asume incertitudinile viitorului, depăşind deriva populistă care degradează şi epuizează resursele proiectelor pe termen lung, și să-l înfrunte cu un proiect politic superior”.

- ,,Diferenţa esenţială între sistemele politice este dată de modul în care acestea gestionează incertitudinea. Îşi asumă ele incertitudinea încercînd să găsească soluţii prin dialog? Sau încearcă să elimine incertitudinea prin dictatul ideologiilor, religiilor sau al banilor?”

- ,,Politica în societatea cunoaşterii şi în lumea globalizată a viitorului trebuie construită ca o viziune complexă asupra viitorului, bazată pe un nou dialog asupra valorilor umane”.

- „Actuala criză sanitară mondială, care a adus în prim-plan nu averea noastră, ci viaţa noastră, ne impune cu brutalitate să optăm între a avea sau a fi”.

- ,,Este nevoie de crearea unui nou arbitraj între putere şi cunoaştere, care să reconfigureze un cadru în care fiecare individ să poată nu numai să fie, ci şi să devină”.

Am fost unul dintre cei mai duri critici ai președintelui Emil Constantinescu în perioada mandatului său. L-am întîlnit de mai multe ori ulterior – și am cunoscut un om cu totul diferit de cel care apărea în fruntea Sistemului. Un Sistem care, așa cum pe bună dreptate spune, l-a învins – nu singur, ci cu ajutorul lichelelor și trădătorilor din grupările politice care, chipurile, l-au susținut pe președinte. De fapt, s-au folosit de buna sa credință pentru a-și face interesele și a se îmbogăți. Da, spun clar – Emil Constantinescu a fost, în esență, un om de bună credință! Un președinte care, ca orice om, a făcut și greșeli, dar cred că reaua intenție i-a lipsit cu desăvîrșire. Și, repet, iată acest discurs, iată o probă a decăderii noastre: cîtă diferență între un conducător al anilor ’90 – și ceea ce vedem și auzim azi!


DRAGOȘ DUMITRIU

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite