Balsamuri spirituale
  • 26-09-2022
  • 0 Comentarii
  • 152
  • 0

Ipoteze despre cultură
și civilizație


Mă întorc din nou la ,,caietele” mele, în care, de-a lungul timpului, mi-am notat tot ce-mi părea interesant, de valoare și frumos, pentru a le împărtăși cititorului, oferindu-i posibilitatea să-și confrunte propriile concepte cu cele prezentate în această rubrică. Astfel, ne vom putea oxigena laboratorul minții cu ozonul emanat de pe piscurile înțelepciunii umane, la orice evadare din prezentul atît de complex și de copleșitor pe care-l traversăm. ,,Horas non numero nisi serenas” - ,,Să uiți norii și umbrele vieții, ca să contempli numai seninul”, așa cum spunea dascălul de franceză al lui Al. I. Cuza la Pensionul lui Victor Cuenin, din Iași. De la selecții de note și adnotări la fragmente de reflecții cu tentă de universalitate, de la concluzii de viață la proverbe și curiozități, vom purcede împreună într-un soi de călătorie cu gîndul peste pînzele vremii, pe ale căror falduri pastelate sînt ,,gravate” sau inscripționate ,,perle” și ,,maxime ale inteligenței” universale, care strălucesc peste timpuri ca fluturii de pe ia noastră țărănească.
Pornind de la ideea că civilizația este unitatea dintre societate și cultură, adică dimensiunea culturală a unei societăți, iată cîteva cugetări pe această temă, exprimate de mari personalități.
⁕ ,,Creșterea intelectuală și morală nu este mai puțin necesară decît bunăstarea materială. A ȘTI ESTE O NEVOIE VIALĂ, A GÎNDI ESTE O NECESITATE, ADEVĂRUL ESTE HRANĂ CA ȘI PÎINEA. O minte nehrănită cu știință și cu înțelepciune slăbește...
Dacă există ceva mai sfîșietor decît un trup care se prăpădește din lipsă de pîine, acela e un suflet care se stinge din lipsă de lumină” - VICTOR HUGO.
⁕ ,,Cultura nu salvează nimic și pe nimeni. Ea nu justifică. Dar este un produs al omului, care se proiectează, se recunoaște în ea; singură această oglindă critică îi oferă imaginea sa” – JEAN-PAUL SARTRE.
⁕ ,,Gradul de civilizație al unui popor nu se numără după numărul botinelor lustruite, al frazelor franțuzești și al gazetelor, ci după aptitudinea lui de a supune puterile oarbe ale naturii scopurilor omului. Cu cît omul e stăpîn pe vînt, pe apă, pe abur, și-și face din ele slugi muncitoare, cu atît civilizația e mai înaltă; cu cît omul stăpînește mai mult asupra omului, cu atît barbaria este mai mare” – MIHAI EMINESCU.
⁕ ,,Cultura face oamenii să se înțeleagă mai bine unul cu celălalt. Și, dacă ei își înțeleg reciproc mai bine sufletele, este mai ușor să învingă barierele economice și politice. Mai întîi, însă, ei trebuie să-și dea seama că vecinul lor este, în cele din urmă, asemeni lor, cu aceleași probleme, cu aceleași întrebări” – PAULO COELHO.
⁕ ,,Cultura: strigătul oamenilor înaintea propriului lor destin” – ALBERT CAMUS.
⁕ ,,S-au năruit și se vor nărui civilizații, cultura însă e ceea ce supraviețuiește civilizațiilor materiale, iar ea va fi etern însemnată de pecetea gîndului” – ILEANA VULPESCU.
LILIANA TETELEA

Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite