La Giurgiu, cultura e la ea acasă
  • 06-12-2021
  • 0 Comentarii
  • 484
  • 3

Nu sînt giurgiuvean, dar de lumea de acolo mă leagă multe amintiri frumoase despre care să scriu cu plăcere, întrucît fac parte din existența mea. Și cum să nu scriu, cînd am paticipat alături de alți creatori de frumos – poeți, pictori, bibliotecari – la diverse evenimente culturale, unele de excepție, care au avut loc pe aceste meleaguri. Iar unul dintre ele a fost Tîrgul de carte cu tematică enciclopedică, desfășurat la Giurgiu, în zilele de 23-24 septembrie 2021. Un eveniment demn de reținut în istoria tîrgurilor de carte, la nivel național, pentru valoarea sa și contribuția adusă la popularizarea editurilor paticipante. Tîrgul a fost organizat în aer liber, fiind găzduit în curtea Bibliotecii Județene ,,I.A. Bassarabescu”, director, Daniela Bardan. Au participat edituri din toată țara, scriitori consacrați, alții pe cale de a se afirma, doritori să se facă cunoscuți în arealul cultural giurgiuvean, loc cu o zestre atît de bogată în tradiții și obiceiuri. Probabil că acest lucru l-au avut în vedere organizatorii, în frunte cu inimoasa directoare, Daniela Bardan, care a ținut ca din programul tîrgului să nu lipsească lansările de carte, dezbateri pe teme culturale, concursuri de creație literară. Vizitatorii au avut bucuria să cunoască lumea culturală, să interacționeze între ei, mare parte fiind elevi de la școlile din oraș, dar și din comunele limitrofe, care au plecat de la eveniment cu cîte o carte, mulțumiți că au obținut și autograful autorului. Am remarcat cu această ocazie prezența elevilor Ansamblului artistic de la Liceul Tehnologic nr.1 din Comana, director Georgiana Dumitru Soare. Tinerii erau însoțiți de profesorii lor, Ștefănel Șerban și Mihaela Gheorghiță, veniți cu toții să o susțină pe profesoara de Fizică, Dorina Georgescu, care, cu această ocazie, și-a lansat romanul ,,Weekend gratis” (2019), tradus în limba franceză. La rîndul lor, elevii au susținut un program artistic bogat, cu cîntece și dansuri populare din zona Comanei. Scriitoarea Dorina Georgescu, cu vocea temurînd de emoție, și-a prezentat cartea, dezvăluind ce anume a determinat-o să scrie un roman de dragoste cu titlul ,,Weekend gratis”. Chiar dacă în carte folosește persoana întîi, autoarea nu are nimic comun cu lumea personajelor prezente în roman, oferindu-le cititorilor posibilitatea de a se regăsi în pielea acestora. Romanul este scris într-un stil îngrijit, cu un discurs fluent, coerent ca frazeologie. Conținutul cărții este axat pe sentimentul de iubire, exprimat direct, și mai puțin pe stările conflictuale dintre personaje, o gîndire scriitoricească specifică oamenilor copleșiți de melancolii. Autoarea scrie fără inhibiții sau alte cele, luînd în serios menirea sa de scriitoare, văzută ca un proces de creație care vine dintr-o conștiință a scrisului demnă de statutul său, ca profesor. Iată de ce iubesc pe giurgiuveni: sînt oameni inimoși, harnici, care își dedică din timpul lor liber culturii. Tîrgul de carte cu tematică enciclopedică este definit de personalitatea Danielei Bardan, dimpreună cu faptele sale mărețe ca om, în primul rînd, apoi ca director de biblotecă. Aici, alături de poeta Dunia Pălăngeanu, conducătoarea Cenaclului ,,Luceafărul”, care și-a lansat volumul ,,Poeme de băut cu ulciorul”, i-am descoperit pe tinerii talentați Andreea Ruxandra Tudor și Andrei Șerbănescu, care provin din rîndul acestui cenaclu, devenit deja legendă pentru giurgiuveni. Cei doi scriu poezii, proză, în prezent se află la a doua carte fiecare, iar nu peste mult timp, cenaclul se va bucura de o nouă apariție tipografică: debutul Iulianei Zamfira Busta, cu volumul de versuri ,,Zbor neîncetat”. Cenaclul se bucură de o activitate laborioasă prin numeroasele lucruri frumoase care se petrec aici, de la o ședință la alta. Volumul ,,Poeme de băut cu ulciorul” a apărut în colecția Biblioteca Giurgiuveană, sub îngrijirea Danielei Bardan. Poeziile Duniei Pălăgeanu ne poartă prin timp, de la origini pînă în zilele noastre, fiind scrise într-o limbă neaoș românească, în care elementele prozodice țin de port, de viața omului simplu. Este o împletire frumoasă de cuvinte strămoșești, exprimate armonios, întru mesaj și temă. În această toamnă giurgiuveană, cu parfum de struguri aurii și cerul scăldat în faguri de cerneală albastră, miruit de razele soarelui și de stolurile de păsări călătoare, am întîlnit și vechi cunoștințe într-ale muzelor: Emil Talianu, Cornelia Chioseaua, Petronela Toma, Marius Radu Eremia și Silvia Lărgeanu, o fabulistă excepțională. Cu același prilej, am avut ocazia să particip la prezentarea Antologiei româno-basarabene ,,Sub flamura Unirii”, realizată de Gabriela Alef Machidon și Veronica Pârlea Conovali, precum și a cărții ,,Matematica în pandemie”, semnată de poeta Gabriela Alef Machidon, profesor de Matematică. Dumneaei a venit de la Ploiești și, în cuvinte frumoase, a mulțumit gazdelor pentru prilejul de a lua parte la acest tîrg, unde a putut interacționa cu scriitorii pe care, altfel, nu ar fi avut posibilitatea să-i cunoască personal. Exprimînd concluzia că tîrgul nu e doar un loc de prezentare a cărților, scriitorilor și editurilor, în general, ci și de cunoaștere a fenomenului cultural local, aceasta a felicitat-o în mod cordial pe distinsa doamnă Daniela Bardan, pentru efortul de a se implica în mod direct la realizarea evenimentului.
După cum se vede, la Giurgiu, cultura e la ea acasă și nu este ținută sub lacăt, are porțile deschise pentru toți cei care vor să citească și să ia parte la expoziții de picturi, la lansări de carte, la recitaluri și spectacole muzicale. Toate lucrurile frumoase care s-au petrecut la Giurgiu, în intervalul 23-24 septembrie, confirmă încă un lucu, și anume că biblioteca nu este o magazie de păstrat cărți, ci locul unde oricine poate împrumuta o carte sau se poate așeza la masa pasionaților de lectură. Cu alte cuvinte, un popor, o nație sînt cu atît mai bogate spiritual cu cît iubitorii de carte sînt tot mai numeroși, în toate mediile sociale.
ION MACHIDON,
diectorul revistei ,,Amurg sentimental”


Imi place articolul
Lasa un comentariu
Nota: HTML nu este primiti!
Trimite